Logo
Wydrukuj tę stronę

Rozpoczyna się montaż instalacji fotowoltaicznych w Pińczowie

Rozpoczyna się montaż instalacji fotowoltaicznych w Pińczowie

W Pińczowie trwa realizacja projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Zainstalowano już 100 solarów, rozpoczynają się montaże instalacji fotowoltaicznych.

W sumie z projektu dofinansowanych zostanie 126 instalacji fotowoltaicznych.

Wytworzona energia wykorzystywana będzie do własnych potrzeb obiektu, nie dla działalności gospodarczej, agroturystycznej czy rolniczej.

Realizacja inwestycji ma pozytywny wpływ na środowisko, ponieważ nastąpi zmniejszenie poboru energii, która emituje CO2 i inne substancje szkodliwe, tym samym nastąpi redukcja zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, wody i gleby.

Wartość projektu wynosi ponad 4 mln zł. Połowę tych środków Gmina Pińczów pozyskała z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dofinansowanie budowy instalacji wynosi 60%. Zadanie będzie realizowane do końca roku.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.