Logo
Wydrukuj tę stronę

Spór o punkt zbiórki odpadów w miejscowości Złota

Spór o punkt zbiórki odpadów w miejscowości Złota

To jedna z tych spraw kiedy urzędy są górą nad mieszkańcami. Wszystko wydaje się być zgodne z prawem a jednak kiedy gmina wybiera miejsce na Punkt Zbiórki Odpadów, ktoś zostaje poszkodowany, bo zostaje z górą śmieci za płotem.

W gminie Złota trwa spór o Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Działka, na której gromadzone są śmieci, jest kością niezgody pomiędzy wójtem a jednym z właścicieli nieruchomości zlokalizowanej naprzeciwko wspomnianego punku.

Tadeusz Ptak prowadzi na swoim terenie miejsce, do którego z terenu całego województwa dowożone są poranione niezdolne do samodzielnej egzystencji dzikie ptaki. Składowisko odpadów jest, jego zdaniem, siedliskiem szczurów a te mają zagrażać lokatorom azylu.

W urzędzie gminy Złota dowiadujemy się, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych powstał po decyzji radnych. Jest więc usankcjonowany odpowiednią uchwałą, a do ustalenia jego lokalizacji nie potrzebna była zgoda okolicznych mieszkańców.

Gminne składowisko śmieci ostatni raz sprzątane było na przełomie kwietnia i maja. Firma, z którą podpisano umowę na odbiór odpadów, wywiązuje się z powierzonych obowiązków w momencie kiedy otrzyma zawiadomienie o konieczności takiego wywozu. Dzieje się tak średnio cztery razy do roku. Zdaniem Pana Tadeusza to zdecydowanie za rzadko.

Nie ma wątpliwości, że miejsce zbiórki odpadów w Złotej, działa w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Pozostaje jednak fakt, że jego lokalizacja została uzgodniona przez radnych kilka lat temu, a mieszkańcy najbliższej okolicy zasiedlają te tereny od pokoleń. Kiedy śmieci zaczęły trafiać do ich sąsiedztwa im nie dano prawa głosu.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.