reklama

reklama

/>

reklama

/>

W Pińczowie wybrali ławników

W Pińczowie wybrali ławników

Podczas sesji Rady Miejskiej w Pińczowie zatwierdzono nazwiska osób, które pełnić będą funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym w Kielcach i Sądzie Rejonowym w Pińczowie. Trzech zgłoszonych kandydatów otrzymało poparcie wszystkich radnych.

W środę 16 października odbyła się sesja Rady Miejskiej w Pińczowie. Wysłuchano sprawozdania Burmistrza z jego działalności w okresie między sesjami, ale też informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2019 roku.

Jednym z ważniejszych punktów spośród 17 zgłoszonych w porządku obrad był wybór ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Pińczowie.

Na liście zatwierdzonych kandydatur były trzy nazwiska. Ryszard Wołczyk, Wojciech Gwiaździński i Piotr Pawłowski.

Radni w tajnym głosowaniu jednogłośnie zatwierdzili propozycje wyłonionych osób. Ławnicy będą pełnić swoją funkcję przez cztery lata.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •