Logo
Wydrukuj tę stronę

Powiat pińczowski z czerwonej strefie

Powiat pińczowski z czerwonej strefie Powiat pińczowski z czerwonej strefie

Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów od soboty (17 października) powiat pińczowski znajduje się w tzw. „czerwonej strefie” obostrzeń przeciwko koronawirusowi COVID-19.

Co oznacza to dla działalności Pińczowskiego Samorządowego Centrum Kultury:
- (16.10) zawieszane są do odwołania zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku
- w wydarzeniach kulturalnych obowiązuje max. 25 % miejsc zajętych przez publiczność
- zajęcia amatorskiego ruchu artystycznego dostosowane są do ograniczeń ilościowych wg aktualnych reżimów sanitarnych i pozostają bez zmian
- niezmiennie obowiązują podstawowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 w trakcie przebywania w budynku PSCK - obowiązek noszenia maseczki, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu
- zajęcia świetlic wiejskich funkcjonują z zachowaniem przyjętych limitów osób podczas zajęć i z zachowaniem regulaminu zajęć podczas trwania pandemii.

PSCK działa z zachowaniem wszelkich zasad i wytycznych, mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo. Trzymamy rękę na pulsie i będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.