reklama

reklama

/>

Spółki Gminy Pińczów - podsumowanie 2020 roku

Spółki Gminy Pińczów - podsumowanie 2020 roku Spółki Gminy Pińczów - podsumowanie 2020 roku

Podsumowanie inwestycji wykonanych przez spółki Gminy Pińczów w 2020 r.

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pińczów

W ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pińczowie do wydajności Qśr = 3000m3/dobę” zrealizowano między innymi budowę budynku stacji krat, separacji skratek i piasku, wykonano zbiornik retencyjny uśredniający oraz komorę tlenowej stabilizacji osadu, wyremontowano i zautomatyzowano oraz wyposażono w nowe urządzenia pozostałe obiekty technologiczne biologicznego oczyszczania ścieków. Całkowita wartość projektu to: 22 034 910,84 zł netto.

oczyszczalnia nowe oczyszczalnia z góry

Oczyszczalnia ścieków po przebudowie.

 

Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Pińczów.

W ramach inwestycji wykonano nowe odcinki wodociągów w miejscowościach:

- Kopernia – wodociąg PE Dn110 o długości 270 mb,

- Włochy – wodociąg PE Dn110 o długości 440 mb,

- Zagość Stara – wodociąg PE Dn90 o długości 165 mb,

- Pasturka – Bogucice – wodociąg PE Dn110 o długości 250 mb,

Łączny koszt inwestycji: 200 317,42 zł netto.

 

Budowa systemu monitoringu pracy pompowni ścieków oraz ujęć wód.

W ramach inwestycji wykonano system monitoringu i sterowania na oczyszczalni ścieków w Gackach, który połączono z dyspozytornią oczyszczalni ścieków w Pińczowie. Zlecone zostało również wykonanie monitoringu ujęć wód w Pińczowie i Marzęcinie. Koszt inwestycji 164 237,89 zł netto.

 

Modernizacja stacji zlewnej ścieków dowożonych do oczyszczalni w Pińczowie.

Modernizacji poddana została instalacja pneumatycznego sterowania zasuwą wraz z układem pomiarowym jakości ścieków. Wymieniono panel operatorski stacji ze sterownikiem w którym została zainstalowana baza TERYT. Pozwala to na zdalne monitorowanie ilości i jakości przyjmowanych ścieków, sporządzanie raportów z dostaw itp. Koszt inwestycji 34 950,00 zł netto.

 

Gospodarka odpadami.

Dostosowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych do obowiązujących przepisów dotyczących sposobu magazynowania odpadów. W ramach prac budowlanych w miejscach składowania odpadów wykonano między innymi nową instalację elektryczną i odgromową oraz hydrantową. Zainstalowano nowy system monitoringu wizyjnego - zamontowano 10 kamer (3 kamery zewnętrzne i 7 kamer w boksach magazynowych), rejestrator danych z oprogramowaniem umożliwiającym podgląd kamer przez sieć internetową. Utworzono zdalny dostęp do w/w monitoringu dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach. Całkowity koszt przystosowania PSZOK to: 80 300,00 zł netto.

 

Zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia kanalizacji oraz śmieciarki dwukomorowej.

Zakupiono samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji za kwotę 510 000,00 zł netto. Samochód został dostarczony do siedziby Spółki w dniu 16.11.2020. Zakupiona została również śmieciarka dwukomorowa za kwotę 120 000,00 zł netto.


Bieżące remonty wynikające z eksploatacji obiektów sieci wodociągowych oraz kanalizacyjnych.

- Remont odcinka kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. 7 źródeł.

Inwestycja prowadzona z uwagi na bardzo zły stan techniczny w/w sieci. W ramach inwestycji dokonano wymiany około 200 mb sieci. Koszt remontu to: 65 510,56 zł netto.

- Remont kanalizacji sanitarnej na ul. Spokojnej, ul. Ariańskiej, ul. Cichej, ul. Kamieniarskiej, remont studni kanalizacyjnych w ul. Klasztornej. Prace remontowe prowadzone były w trakcie realizacji gminnych inwestycji drogowych. Łączny koszt: 35 000,00 zł netto.

- Modernizacja kotłowni na ujęciu wody przy ul. Łąkowej.

W ramach inwestycji dokonano wymiany przewodu kominowego (wkładu) wraz z obróbką kominiarską części nad dachem budynku. Zdemontowano stary kocioł miałowy i zamontowano kocioł węglowy z podajnikiem ślimakowym (ekogroszek). Pomalowane zostały ściany kotłowni oraz korytarza. Łączny koszt: 26 657,3 zł netto.

- Prowadzono bieżącą wymianę wodomierzy w związku z upływem legalizacji po 5-letnim okresie eksploatacji u odbiorców na terenie działalności Wodociągów Pińczowskich.

- Usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie miasta i Gminy Pińczów.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie w 2020 roku przeprowadziło likwidację kotłowni węglowej przy ulicy Grodziskowej 5 o mocy zainstalowanej 600 kW.

W miejsce zlikwidowanej kotłowni PEC Sp. z o.o. wybudowało trzy nowe kotłownie gazowe: przy ulicy Grodziskowa 1 o mocy zainstalowanej 123 kW (koszt inwestycji 163 191,28 zł netto), przy ulicy Grodziskowa 7 o mocy zainstalowanej 123 kW (koszt inwestycji 148 973,88 zł netto) oraz przy ulicy Batalionów Chłopskich 3 o mocy zainstalowanej 81,6 kW (koszt inwestycji 144 041,94 zł netto).

Wszystkie kotłownie gazowe sfinansowano ze środków własnych Spółki. Inwestycja wniosła pozytywny aspekt ekologiczny poprzez redukcję zapylenia i zadymienia w centrum Pińczowa.

 

źródło: Urząd Miasta i Gminy Pińczów. 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •