Logo
Wydrukuj tę stronę

Jaka jest prawda? Kto się z prawdą mija?

Jaka jest prawda? Kto się z prawdą mija?

Po naszym ubiegłotygodniowym materiale, w którym rozmawialiśmy z Radnym Rady Miasta w Pińczowie Januszem Koniuszem rozdzwoniły się telefony w redakcji z wieloma zapytaniami, które miały sugerować, że nasz gość mija się z prawdą twierdząc, że w Pińczowie od 22 lat nic się nie zmieniło. Adresatem tych wszystkich zarzutów, które padły podczas rozmowy w studiu, był burmistrz Pińczowa Włodzimierz Badurak, dlatego zasadnym wydawało się, by włodarza gminy zaprosić do studia, żeby potwierdził lub zaprzeczył różnym tezom, które w programie postawił radny Koniusz.

W naszym studiu zamiast burmistrza pojawiła się zastępca Włodzimierza Baduraka,  Beata Kita, a Radę Miasta reprezentowała Marta Łaskawic przewodnicząca Klubu Radnych Ziemi Pińczowskiej w Radzie Miasta, przewodnicząca komisji rewizyjnej.

Cały program do obejrzenia powyżej.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.