Była skarbniczka miasta: dzisiejszych kłopotów finansowych można było unikną

Była skarbniczkam miasta: dzisiejszych kłopotów finansowych można było unikną

W ostatnim czasie dużo powiedziano o tym, kto odpowiada za dzisiejszą sytuację w mieście. Prezydent, radni, kryzys ogólnoświatowy, premier Donald Tusk. Głos w dyskusji zabrała była skarbniczka miasta Lidia Polewany.

W przesłanym do nas mailu, była skarbniczka miasta zwraca uwagę na kilka istotnych faktów. Poprosiliśmy ją o spotkanie przed naszą kamerą, by odniosła się do przedstawionych przez siebie faktów. Nasza rozmówczyni zwraca m.in. uwagę na to, że nie można szukać winnych zaistniałej sytuacji dookoła. Ustawa i prawo jasno wykazują kompetencje i zadania za które odpowiada prezydent, wójt czy burmistrz.

Ustawa o finansach publicznych, konkretnie :artykuł 53 punkt 1. jednoznacznie wskazuje odpowiedzialnego za gospodarkę finansową miasta. Tą osobą jest Prezydent. Dzieje się tak ponieważ wyżej wspomniana ustawa, a także kolejna o samorządzie gminy wyposażają prezydenta, wójta, burmistrza w szereg kompetencji  tylko jemu przynależnych (zobacz wideo).

To władze miasta przedstawiają Radzie Miasta projekt budżetu i Wieloletnią Prognozę Finansową. Zdaniem byłej skarbniczki miasta, od lat zawyżany jest plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i z tytułu czynszów najmu. W ostatnich czterech latach o łączną kwotę 20 milinów złotych. Dochody z tytułu czynszów rokrocznie są planowane na poziomie  około 7 milionów ośmiuset tysięcy złotych, a realizowane w granicach pięć i pół miliona . Zdaniem naszej rozmówczyni również rok bieżący plan jest nierealny  (zobacz wideo).

Niezrealizowany plan dochodów przekłada się na zwiększenie zadłużenia, co za tym idzie niezrealizowane zobowiązania wobec podopiecznych MOPS, niezapłacone składki ZUS, przeterminowane zobowiązania handlowe, przekładane na później spłaty rat kredytu. Jeżeli chodzi o plan dochodów gminy to odpowiedzialność spoczywa na prezydencie i jego współpracownikach. Rada Miasta mogła odmówić większością głosów sprzedaży udziałów Energetyki Cieplnej, bez zgody prezydenta nie może natomiast zmniejszyć planu dochodów, o czym mówi artykuł 240 ustawy o finansach publicznych.

Brak w budżecie zaplanowanych wpływów z powyższych tytułów wpłynął na podwyższenie wskaźnika zadłużenia o ok. 17%.-zwraca uwagę była skarbniczka miasta. Zakładany i uchwalony projekt budżetu na 2012 rok ukształtował wskaźnik na poziomie poniżej 60%, w wyniku błędów poprawionych przez RIO wskaźnik został podniesiony do 61,8% , a co z jego wykonaniem? Jeśli w ciągu roku budżetowego nie doszło do znaczącego wzrostu wydatków to Rada Miasta nie miała wpływu na drastyczne przekroczenie wskaźnika zadłużenia , a co za tym idzie – drastycznego pogorszenia sytuacji finansowej. Prezydent miał wpływ. Do jego wyłącznych kompetencji należy polityka kadrowa – zauważa Lidia Polewany (zobacz wideo)

Lidia Polewany zwraca również uwagę, na to jak zadłużenie gminy wpływa na koszty obsługi długu. Wpływa niekorzystnie na finanse miasta. Oprocentowanie kredytu bankowego jest wyższe wówczas gdy miasto  osiąga wysoki , ponad  50-cio procentowy wskaźnik zadłużenia, u nas ten wskaźnik jest znacznie wyższy. Nie pomaga również negatywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, gdy jest negatywna. Z tym również mamy do czynienia w Skarżysku.

Koszty obsługi  kredytu inwestycyjnego, wieloletniego stanowią około 50% jego kwoty. W przypadkach o których nasza rozmówczyni mówi : wysoki wskaźnik zadłużenia i negatywna opinia RIO – znacznie więcej. Zwiększają się koszty od renegocjowanego harmonogramu spłat rat kredytów. Dochodzą odsetki od opóźnionych płatności składek ZUS i zobowiązań handlowych. Lidia Polewany dodaje: tej sytuacji można było uniknąć (zobacz wideo).

Lidia Polewany pojawia się przed naszą kamerą, nie jako polityk, radny, tylko jako ekonomista. Na pytanie, czy miasto mogą uratować już tylko duże cięcia, odpowiada: nie ma innego wyjścia.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •