Logo
Wydrukuj tę stronę

Marszałek przyznał ponad 150 milionów

Marszałek przyznał ponad 150 milionów

W Suchedniowie włodarze 13 gmin, z terenu województwa świętokrzyskiego, podpisali pre-umowy dla projektów dotyczących budowy, przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowych. W ramach konkursu wpłynęło 29 projektów, 16 zostało skierowanych do oceny merytorycznej, z czego 14 spełniło kryteria.

W obecnej perspektywie budżetowej UE na działania związane z polskimi projektami w obszarze 4.3 „Gospodarka Wodno – Ściekowa” jest do zainwestowania blisko 87 miliony Euro. Tym razem z wnioskami występowały gminy od 2 do 10 tysięcy mieszkańców.

Gospodarzem spotkania była gmina Suchedniów, która jako jedyna złożyła dwa projekty i oby dwa znalazły uznanie. W sumie do Suchedniowa trafi około 6 milionów złotych.

Rekordzistą, jeśli chodzi o dofinansowanie projektu jest gmina Koprzywnica, która na projekt o nazwie „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków otrzyma ponad 22 miliony złotych. Wójt gminy Bodzentyn przed nasza kamerą mówił o swoim projekcie, z którego ucieszą się mieszkańcy turystycznej Świętej Katarzyny.

- Na uporządkowanie gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Świętej Katarzynie otrzymaliśmy ponad cztery miliony złotych. Na całość inwestycji mamy ponad sześć milionów – powiedział Dariusz Skiba włodarz Bodzentyna.

Wacław Szarek burmistrz Sędziszowa odebrał pre – umowę na kwotę ponad 15 milionów złotych.

- Ten projekt będzie obejmował budowę nowej oczyszczalni ścieków. Takiej nowoczesnej na naszym terenie nie mamy – powiedział burmistrz Sędziszowa

W ramach wszystkich projektów zostanie wybudowanych ponad 126 km kanalizacji sanitarnych. Zostanie zmodernizowanych 5 oczyszczalni ścieków, a jedna powstanie całkiem nowa. Obecnie trwa kolejny konkurs na inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową. Będzie jeszcze jeden konkurs, który według harmonogramu wystartuje w III kwartale 2017 roku, a do rozlokowania będzie kolejne 89 milionów złotych.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.