reklama

/>

Prezes z absolutorium

Prezes z absolutorium

Prezes Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Skarżysku-Kamiennej otrzymał absolutorium za 2017 rok w czasie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które odbywało się w MKS 29 czerwca.

W czasie Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników rozmawiano o kondycji spółki, analizowano sprawozdanie finansowe za 2017 rok, a w czasie głosowania uczielono absolutorium prezesowi MKS, Bartoszowi Iskrze. 

Jak informuje prezes MKS, Sytuacja finansowa spółki jest stabilna, spółka na bieżąco reguluje wszystkie swoje bieżące zobowiązania. Nie posiada zobowiązań przeterminowanych. Nie ma również zagrożenia w postaci wystąpienia zaległości płatniczych wobec kontrahentów, budżetu Państwa oraz pracowników Spółki.
 
Spółka konsekwentnie realizuje postanowienia zawarte w umowie podpisanej z gminą na okres od 2016-2025 na świadczenie usług lokalnego transportu  zbiorowego na terenie gminy Skarżysko-Kamienna. Rozkłady jazdy są na bieżąco aktualizowane pod kątem potrzeb mieszkańców, co przenosi się na zyski dla Spółki w postaci sprzedawanych biletów.

Prezes podkreśla, że biorąc pod uwagę sytuację finansową spółki istotny jest fakt, że MKS od 2016 roku czyli momentu podpisania umowy z gminą Skarżysko-Kamienna i stania się „Podmiotem wewnętrznym" działa na innych zasadach niż przed rokiem 2016. Obecnie spółka działa w oparciu o nowelizację ustawy o publicznym transporcie zbiorowym oraz Rozporządzenie Rady Europejskiej. 

Specyfika działalności komunikacji miejskich w oparciu o te przepisy nie zakłada sytuacji w której spółka będzie dochodowa i będzie przynosiła zyski. Powinna się bilansować, a przede wszystkim realizować zadanie własne gminy Skarżysko-Kamienna, do którego została wybrana w drodze powierzenia przez gminę.
 
Zarząd opracował Plan Naprawczy na rok 2018, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą oraz Właściciela Spółki.

Źródło: MKS Skarżysko - Kamienna

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •