reklama

/>

Są środki na aktywizację osób bezrobotnych

Są środki na aktywizację osób bezrobotnych

Powiat skarżyski otrzymał dodatkowe środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 282,5 tys. zł z przeznaczeniem na realizację przez Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej programów wspierania rozwoju przedsiębiorczości.

Osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w programie są osoby zarejestrowane w PUP w Skarżysku-Kamiennej jako bezrobotne zgodnie z kryteriami realizacji poszczególnych form aktywizacji.

W związku z powyższym PUP zaprasza do składania wniosków w sprawie realizacji poniższych form wsparcia:

• bony na zasiedlenie
• jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej
• refundacje kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Wszystkie szczegółowe kryteria i wzory wniosków dotyczące realizacji ww. form dostępne są na stronie internetowej urzędu www.skarzysko.praca.gov.pl w zakładce DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY (dotyczy dotacji i bonów) oraz DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW (dotyczy refundacji). Informacje i dokumenty można również uzyskać w siedzibie urzędu u doradców klienta.

Powiatowy Urząd Pracy szczególnie zachęca osoby bezrobotne do 30 r.ż. do skorzystania z BONÓW NA ZASIEDLENIE. Dla osób, które brak środków finansowych powstrzymuje przed podjęciem zatrudnienia w odległym mieście i zamieszkaniu w nim – bon jest doskonałym rozwiązaniem. Uzyskana w tej formie pomoc z urzędu pracy pozwoli urządzić się na początku w nowym miejscu. Dzięki bonom brak środków przestanie być dla młodego człowieka przeszkodą  w podjęciu decyzji o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej, wiążących się ze zmianą miejsca zamieszkania.

Sport

Instagram

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •