Kolejna wymiana "uprzejmości" na czwartkowej sesji Rady Miasta

Kolejna wymiana "uprzejmości" na czwartkowej sesji Rady Miasta

W czwartek w Patio Miejskiego Centrum Kultury odbyła się VIII sesja Rady Miasta. Była to m.in. okazja do kolejnej wymiany uszczypliwości między prezydentem Konradem Kronigiem, a radnym PiS Mariuszem Bodo.

Po stwierdzeniu prawomocności posiedzenia i przyjęciu porządku obrad, a także protokołu z poprzedniej sesji Rady Miasta, sprawozdanie z działalności prezydenta miasta w okresie międzysesyjnym przedstawił jego zastępca Krzysztof Myszka. Kolejnym punktem były interpelacje i zapytania radnych.
Czas na wolne wnioski mieszkańców radny PiS Mariusz Bodo wykorzystał na drobną „wymianę uprzejmości” z prezydentem. Wręczył Konradowi Kronigowi prezent w imieniu opozycji.

Za gest prezydent dziękował, podkreślając, ze to prezent idealnie pasujący właśnie do… Prawa i Sprawiedliwości.

Kolejnym punktem było przyjęcie uchwał:

1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Skarżyska-Kamiennej na 2019 rok.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na rok 2019 oraz określenia sezonu kąpielowego.
3.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/4/2019 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Skarżysko-Kamienna.
4.Podjęcie uchwały w sprawie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej w 2019 roku.
5.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + przy ul. Norwida 17 i Rynek 12 w Skarżysku-Kamiennej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Skarżyska-Kamiennej.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji przeprowadzenia kontroli wyjaśniającej.
8.Podjęcie uchwały w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów do Rady Osiedla Bór.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. 1 Maja.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Ptasiej.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Chałubińskiego.
12.Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skarżysko-Kamienna.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Skarżysko-Kamienna.

Radni przyjęli wszystkie uchwały zaplanowane w porządku obrad.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •