reklama

reklama

/>

Wspólna walka o inwestycje kolejowe

Wspólna walka o inwestycje kolejowe

Władze samorządowe wspólnie z posłanką Marzeną Okłą-Drewnowicz wystosowali apel do Ministra Infrastruktury w sprawie inwestycji kolejowych w Skarżysku-Kamiennej, których realizacja jest zagrożona oraz w sprawie pominięcia miasta w projektowaniu „szybkich szprych. „Decyzje te mogą doprowadzić do marginalizacji nie tylko Skarżyska-Kamiennej, czy też Suchedniowa, ale również regionu świętokrzyskiego w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej […] Dlatego ponad podziałami politycznymi, dla dobra mieszkańców miasta, powiatu i województwa, apelujemy o podjęcie decyzji pozwalających na wykonania ww. inwestycji” - czytamy w piśmie.

Spotkanie w sprawie inwestycji kolejowych w Skarżysku – Kamiennej odbyło się z inicjatywy poseł PO, Marzeny Okły Drewnowicz. Udział wzięli w nim przedstawiciele samorządu gminnego i powiatowego. Z zaproszenia do udziału nie skorzystali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury oraz PKP S.A. i PKP PLK S.A. oraz przedstawiciele marszałka województwa.

Poseł Marzena Okła-Drewnowicz przypomniała, że do kluczowych dla Skarżyska-Kamiennej inwestycji należy modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, na którą zmniejszono finansowanie z niemal 600 mln zł do 20 mln zł oraz modernizacja linii kolejowej nr 25, która nadal pozostaje na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym, a także budowa tunelu pieszo-rowerowego pod torami w obrębie dworca PKP, która zagrożona jest z uwagi na koszty po przetargu znacznie przewyższające zakładane kwoty oraz remont budynku dworca, w przypadku którego jeszcze nie rozstrzygnięto przetargu. Kluczową dla naszego miasta kwestią jest pominięcie Skarżyska w projektowaniu tak zwanych „szybkich szprych”, czyli nowych szybkich linii kolejowych prowadzących do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Więcej w materiale wideo. 

Apel do Ministra Infrastruktury

Skarżysko-Kamienna to miasto o bogatych tradycjach przemysłowych i kolejowych. Ma szczególne znaczenie ze względu na swoje położenie na szlakach komunikacyjnych pomiędzy strategicznymi regionami kraju. Dlatego wszelkie inwestycje w rozwój infrastruktury kolejowej w Skarżysku-Kamiennej są kluczowe dla województwa świętokrzyskiego i tej części Polski.

Szanse na realizację tych inwestycji dawała nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020. Wśród tych inwestycji wielkie znaczenie ma modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Skarżysko-Kamienna – Kielce – Kozłów, jak i modernizacja linii kolejowej nr 25. Dla samego miasta istotne również są inwestycje lokalne, tj. budowa tunelu pieszo – rowerowego pod torami oraz remont dworca PKP.

Z całą pewnością przyszłościowymi inwestycjami kolejowymi o ogólnokrajowym znaczeniu są tzw. „szprychy” prowadzące do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Niestety Skarżysko - Kamienna, nazywane od lat „Miastem Kolejarzy nad Kamienną”, które ma jeden z największych węzłów kolejowych w kraju i jedną z największych stacji rozrządowych nie zostało uwzględnione w planach inwestycyjnych.

Nasz głęboki niepokój wywołał fakt zmniejszenia finansowania modernizacji linii kolejowej nr 8, pozostawienie linii kolejowej nr 25 w dalszym ciągu na liście rezerwowej w Krajowym Programie Kolejowym, unieważnienie przetargu na budowę tunelu pieszo – rowerowego oraz nierozstrzygnięcie przetargu na remont dworca.

Decyzje te mogą doprowadzić do marginalizacji nie tylko Skarżyska-Kamiennej, czy też Suchedniowa, ale również regionu świętokrzyskiego w zakresie rozwoju infrastruktury kolejowej, bez której nie jest możliwy zrównoważony rozwój gospodarczy kraju. Dlatego ponad podziałami politycznymi, dla dobra mieszkańców miasta, powiatu i województwa, apelujemy o podjęcie decyzji pozwalających na wykonania ww. inwestycji.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •