reklama

reklama

/>

Trzecie spotkanie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego

Trzecie spotkanie Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego

Możliwość pozyskania funduszy na działalność wspierającą seniorów z terenu powiatu skarżyskiego była tematem przewodnim trzeciego posiedzenia Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Dyskutowano także o współpracy Rady Seniorów z Domami Pomocy Społecznej działającymi na terenie powiatu skarżyskiego, przyjęto także plan pracy Rady na kadencję. Wśród zaproszonych na posiedzenie gości byli wicemarszałek województwa świętokrzyskiego Renata Janik, wicestarosta skarżyski Anna Leżańska, dyrektor DPS "Centrum Seniora" w Skarżysku-Kamiennej Agnieszka Herbuś oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Jacek Jamroz.

To było trzecie posiedzenie niedawno powołanej Rady Seniorów Powiatu Skarżyskiego. Zaproszono na nie gości, którzy omawiali z radnymi m.in. możliwości współpracy. Jednym z nich była Wicemarszałek Renata Janik. Mówiła o możliwościach wsparcia finansowego na działania związane z polityką prospołeczną ze strony samorządu województwa. Poinformowała m.in., że jeszcze w tym roku można ubiegać się o niewielkie w granicach od 2 do 4 tys. zł dotacje z budżetu województwa w ramach środków pozakonkursowych na działania prozdrowotne, czy też organizację wydarzeń sportowych lub kulturalnych.

Obecni na posiedzeniu dyrektorzy skarżyskich domów pomocy społecznej Agnieszka Herbuś i Jacek Jamroz przybliżyli profil usług świadczonych przez DPS-y i wspólnie z wicestarostą Anną Leżańską zachęcali Radę Seniorów Powiatu Skarżyskiego do aktywnej współpracy na rzecz osób starszych - mieszkańców domów pomocy. Zapewniano też wsparcie w działaniu Rady ze strony powiatu.

Rada Seniorów Powiatu Skarżyskiego powołana została na lata 2019-2023. Liczy osiemnastu członków, którzy reprezentują wszystkie środowiska senioralne z powiatu skarżyskiego. Priorytetem utworzenia rady była potrzeba włączenia seniorów w sprawy lokalnej społeczności, w szczególności te dotyczące rozwiązywania problemów i zaspakajania potrzeb środowiska osób starszych.

Podczas trzeciego posiedzenia rada określiła m.in. plan pracy na okres swojej działalności.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •