Logo
Wydrukuj tę stronę

Rondo imienia 4 czerwca 1989 roku

Rondo imienia 4 czerwca 1989 roku

Skarżyska Rada Miasta uczciła 30. rocznicę wyborów z czerwca 1989 roku obradując na uroczystej sesji. Radni przyjęli oświadczenie w sprawie rocznicy, a następnie głosowali nad nadaniem imienia „Rondo im. 4 czerwca 1989 roku” rondu u zbiegu ulic Jana Pawła II i Krakowskiej. Z inicjatywą nadania takiej nazwy wystąpił prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig.

Uroczysta sesja Rady Miasta odbyła się 3 czerwca z okazji 30. rocznicy wolnych wyborów do Senatu i częściowo wolnych do Sejmu, które w konsekwencji obrad Okrągłego Stołu przeprowadzone zostały 4 czerwca 1989 roku. Prezydent Skarżyska-Kamiennej, Konrad Krönig w krótkim przemówieniu podkreślił, że obchody rocznicy wyborów czerwcowych są wyrazem troski o zachowanie i utrwalenie w pamięci znaczących dla naszej narodowej tożsamości wydarzeń.

- Niezmiernie cieszę się, że również Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej postanowiła w tak uroczysty sposób zaakcentować tę rocznicę, a tym samym oddać hołd wszystkim osobom, które przed 30 laty wymierzyły ostateczny cios w komunistyczną dyktaturę i zapoczątkowały przemiany ustrojowe w naszym kraju, dając nam przywilej życia w wolnym kraju – mówił prezydent.

W obradach uczestniczyli również goście, między innymi przedstawiciele Zarządu Powiatu, włodarze sąsiednich gmin, przedstawiciele jednostek i instytucji z terenu miasta. Obecna była także posłanka na Sejm, Marzena Okła-Drewnowicz.

- Droga do wolności nie była ani łatwa ani krótka i dlatego tak ważne jest, aby o tym pamiętać – podkreślała, dziękując za organizację w Skarżysku wydarzeń dla upamiętnienia 30. rocznicy wyborów z 4 czerwca 1989 roku.

W trakcie uroczystej sesji radni przyjęli oświadczenie w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyborów z czerwca'89. Treść oświadczenia, przed jego przegłosowaniem, odczytał Leszek Golik, przewodniczący Rady Miasta.

W oświadczeniu napisano m.in.:

„My, radni Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej kadencji 2018-2023, w roku 30-lecia obrad Okrągłego Stołu oraz częściowo wolnych wyborów do Sejmu i wolnych wyborów do Senatu przeprowadzonych 4 czerwca 1989 roku, z poczuciem dumy i wdzięczności pragniemy złożyć hołd wszystkim osobom, które zapoczątkowały pokojowe przemiany oraz wytyczyły drogę ku wolnej i demokratycznej Polsce. Wyrażamy tym samym wdzięczność pokoleniom Polaków, które przeciwstawiały się każdej formie zniewolenia i walczyły o suwerenną Polskę oraz prawo Polaków do wolności i samodecydowania o własnym losie.

Pragniemy złożyć uroczystą deklarację dalszej troski o pielęgnowanie standardów demokratycznych oraz zachowanie pamięci o wydarzeniach sprzed 30 lat oraz o członkach opozycji antykomunistycznej, którzy z rozwagą, gotowością do kompromisu, a nade wszystko troską o lepszy byt kolejnych pokoleń, przyczynili się do obalenia reżimu komunistycznego w Polsce.

Łączy nas wspólny dorobek, historia i tradycja, dlatego też wyrażamy nadzieję, iż ten szczególny rok 30-lecia obrad Okrągłego Stołu i wyborów czerwcowych stanie się okazją do refleksji zarówno nad przeszłością, jak i przyszłością naszego kraju oraz naszego miasta”.

Radni przyjęli oświadczenie, a następnie przegłosowali uchwałę nadającą imię 4 czerwca 1989 roku rondu u zbiegu ulic: Krakowskiej i Alei Jana Pawła II. Wybudowane w 2018 roku rondo nie posiadało dotychczas nazwy, a – jak uzasadniono w uchwale – nadanie imienia 4 czerwca 1989 roku ma wymowne i symboliczne znaczenie, ponieważ droga wiodąca od ronda prowadzi do ronda im. „Solidarności”.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.