Zarząd Powiatu Skarżyskiego z absolutorium i wotum zaufania

Zarząd Powiatu Skarżyskiego z absolutorium i wotum zaufania

W czwartek 27 czerwca podczas X sesji Rady Powiatu Skarżyskiego, radni udzielili wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu Skarżyskiego działającemu pod kierunkiem starosty Artura Berusa. Podczas sesji przyjęto łącznie 20 uchwał oraz dokonano oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej powiatowych jednostek służby zdrowia za 2018 rok.

Ponad 100,4 mln złotych dochodów, wydatki na poziomie 96,60 % planu, nadwyżka 3,4 mln złotych, przychody ponad 2,2 mln zł, a rozchody 1,5 mln zł - to najważniejsze liczby sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu powiatu skarżyskiego, które podczas czwartkowej sesji rady powiatu przedstawiła skarbnik powiatu Bogusława Wilczyńska podkreślając, że na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, a wszystkie płatności regulowane były terminowo.

Prawie połowę dochodów w budżecie powiatu, bo 49.557.055 zł stanowiła subwencja ogólna, która składała się z: części oświatowej – 37.549.196 zł, części wyrównawczej – 11.566.061 zł, części równoważącej – 412.899 zł oraz uzupełnienia subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów bieżących 28.899 zł.

Jak zaznaczyła skarbnik B. Wilczyńska - w stosunku do 2017 roku wpływy z subwencji są niższe o kwotę zł: 543.662 czyli o 1,09%. Zmniejszyła się część oświatowa subwencji o 2.012.446 zł.

Część oświatowa subwencji zmniejsza się sukcesywnie już od 2013 roku, a od 2016 roku powiat dokłada z własnych środków do utrzymania oświaty.

- W 2016 roku była to kwota 250.312,43 zł, w 2017 roku 962.215,81 zł, a w 2018 roku była to już kwota 4.014.884,91 zł – informowała skarbniczka powiatu.

Ponad 11,6 mln zł powiat przeznaczył w 2018 r. na zadania inwestycyjne głównie na zadania drogowe i oświatowe. W ramach tej kwoty wykonano między innymi:

• przebudowę ul. Iłżeckiej – droga relacji Skarżysko-Kamienna – Mirzec – 3.886.461,21 zł (w tym wydatki niewygasające 182.000 zł)
• przebudowę ul. Zagórskiej w Suchedniowie – 2.126.024,63 zł
• adaptację budynku przy ul. Ekonomii na nowy DPS i mieszkania chronione – 3.921.666,69zł (w tym wydatki niewygasające 104.020 zł)
• budowę boisk szkolnych – 1.216.039,48 zł (przy I LO, ZPEW i SOSW2)
• budowę hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym – 78.523,75 zł
• dokumentację projektową termomodernizacji bursy szkolnej przy Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych – 30.258 zł
• dokumentacje projektowe inwestycji drogowych – 62.300 zł
• przekazano dotację dla Powiatu Kieleckiego na przebudowę mostu w Barczy – 50.000 zł
• zakupiono mikrobus dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 – 74.683,50 zł

Rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok poprzedzone zostało przeprowadzeniem debaty nad raportem o stanie Powiatu Skarżyskiego za 2018 r. Ostatecznie rada zdecydowała w głosowaniu o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania. Udzieliła też zarządowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Zarówno za udzieleniem wotum zaufania jak i za udzieleniem absolutorium głosowało 11 radnych, przeciwnych było 7 radnych. Głosów wstrzymujących nie było.

– W imieniu Zarządu dziękuje Państwu za zaufanie. Myślę, że tym osobom, które nie były przekonane do pracy zarządu przez kolejny rok swoją pracą wykażemy, że warto głosować za – mówił starosta Artur Berus dziękując radnym za udzielenie wotum zaufania i absolutorium.

Za udzielenie absolutorium za 11 miesięcy ubiegłego roku podziękował radnym także radny Jerzy Żmijewski, który w poprzedniej kadencji pełnił funkcję starosty skarżyskiego.

Należy dodać, że głosowanie obejmowało ocenę obecnego zarządu, jak i również zarządu poprzedniej kadencji w 2018 roku, który zmienił się po jesiennych wyborach.

W dalszej części sesji radni dokonali oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej powiatowych jednostek służby zdrowia za 2018 rok oraz podjęli uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2018 rok Międzyzakładowego Ośrodka Medycyny Pracy, Obwodu Lecznictwa Kolejowego i ZOZ w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej oraz podjęli uchwały w sprawie: oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej tych jednostek.

Natomiast w bloku rozpatrzenie i podjęcie uchwał przyjęli 11 uchwał m.in. w sprawie: rozpatrzenia trzech skarg na działalność dyrektora Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Skarżysku-Kamiennej, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2019-2035 oraz wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok, a także pakiet uchwał dostosowujących nazwy Szkół Policealnych dla Dorosłych będących w składach placówek oświatowych powiatu.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •