reklama

reklama

/>

IV Międzynarodowe Forum Inwestycyjne pod znakiem startupów

IV Międzynarodowe Forum Inwestycyjne pod znakiem startupów

W piątek, 27 września w Skarżysku rozpoczęło się IV Międzynarodowe Forum Inwestycyjne. Motywem przewodnim pierwszego dnia wydarzenia były startupy. Uczestnicy Forum – wśród nich liczni goście z zagranicy – mieli okazję wziąć udział w wykładach i panelach dyskusyjnych, a także w indywidualnych rozmowach z ekspertami i przedsiębiorcami. Więcej w materiale filmowym.

V Międzynarodowe Forum Inwestycyjne oficjalnie rozpoczął inicjator wydarzenia, prezydent miasta Konrad Krönig. Podziękował licznym gościom za udział i zachęcił do wymiany kontaktów oraz doświadczeń.

W tym roku w MFI wzięli udział goście m.in. z Anglii, Niemiec, Białorusi, Ukrainy, Francji, Węgier, Iranu, Angoli. W otwarciu Forum wzięli udział także przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i parlamentarzyści. Głos zabrali: wojewoda Agata Wojtyszek, posłanka Marzena Okła-Drewnowicz i poseł Adam Cyrański.

Głównym punktem pierwszego dnia Międzynarodowego Forum Inwestycyjnego była konferencja poświęcona startupom. W pierwszej części uczestnicy wysłuchali prelekcji na temat znaczenia startupów dla rozwoju miast i warunków prowadzenia tego rodzaju przedsiębiorczości. Wykłady wygłosili przedstawiciele Fundacji Rozwoju Przemysłu z Kielc oraz Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Moduł zakończył panel dyskusyjny, w trakcie którego rozmawiano o tym, czy rozpoczynanie i prowadzenie działalności gospodarczej w formule startup ma w Polsce szanse na powodzenie.

Kolejna część konferencji poświęcona była generowaniu nowych pomysłów biznesowych oraz ich finansowaniu. Głos zabrali m.in. dyrektor Zarządzający Start up Academy oraz przedstawiciel PKO Bank Polski S.A. W tej części przedstawiony został również przykład startupu, działającego w Skarżysku-Kamiennej (firma Extreme Project, działająca w branży zbrojeniowej, która prezentowała na Forum zaprojektowany przez siebie model karabinka kompaktowego na nabój pośredni oraz system celów strzeleckich).

Po krótkiej przerwie uczestnicy poznali przykłady przestrzeni kreatywnych oraz inkubatorów dla rozwoju startupów z Budapesztu (Hub Hub Budapeszt) oraz Berlina (Ahoy! Berlin). Również ta część zakończyła się panelem dyskusyjnym, w którym wziął udział również Andrzej Brzeziński, zastępca prezydenta Skarżyska-Kamiennej.

W dalszej części głos zabrał przedstawiciel Google Internetowe Rewolucje, który mówił o narzędziach wspierających procesy eksportowe, a kolejny moduł poświęcony był ofercie instytucji otoczenia biznesu dla przedsiębiorców. Prezentacje przedstawili: przedstawiciel Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz przedstawiciel Staropolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Konferencję zakończyło podsumowanie konkursu „Super start up”, kierowanego do młodych osób interesujących się biznesem. Komisja konkursowa zapoznała się ze zgłoszonymi projektami na startup, a w trakcie Forum nagrodzono i wyróżniono ich autorów.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •