reklama

reklama

/>

reklama

/>

Fundacja „Daj Szansę” ogłasza konkurs na programy stypendialne. Nabór wniosków do 11 października

Fundacja „Daj Szansę” ogłasza konkurs na programy stypendialne. Nabór wniosków do 11 października

Fundacja "Daj Szansę" ogłasza konkurs na programy stypendialne na rok szkolny 2019/2020. Do 11 października 2019 r. można składać wnioski na stypendia do XIV edycji stypendiów naukowo-socjalnych z Programu Stypendialnego „Żaczek” oraz do programów stypendiów artystycznych i stypendiów sportowych.

Program stypendialny ”Żaczek” jest realizowany przy współpracy i współfinansowaniu Fundacji im. S. Batorego w ramach Fundusz Rodziny Gavellów. Programy stypendiów artystycznych i stypendiów sportowych realizowane są w ramach środków własnych Fundacji.

O stypendia Fundacji "Daj Szansę" mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie, którzy posiadają trudną sytuację materialną. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu uczniom zamieszkałym na terenie powiatu skarżyskiego lub spoza, ale uczęszczającym do szkół na jego terenie.

Uczniowie ubiegający się o stypendia naukowo-socjalne, artystyczne i sportowe muszą między innymi:

- posiadać wysoką średnią ocen,

- charakteryzować się nienaganną postawą, aktywnością społeczną oraz działalnością na rzecz środowiska i rówieśników,

- posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne, sportowe lub znaczące wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Szczegółowe kryteria i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów określają regulaminy, które dostępne są na stronie internetowej www.daj-szanse.eu. Tam również dostępne są do pobrania dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku stypendialnego. Ostatecznego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna.

Kandydaci do stypendiów składają wnioski osobiście w siedzibie Fundacji "Daj Szansę" (ul. Konarskiego 20 pok. nr 104) od 30.09.2019 r. do 11.10.2019 r. w godz. 14.00-15.30.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •