reklama

reklama

/>

reklama

reklama

/>

Mikołajkowy Turniej Pływacki

Mikołajkowy Turniej Pływacki

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej zaprasza reprezentacje dziewcząt i chłopców szkół podstawowych do udziału w Mikołajkowym Turnieju Pływackim, który odbędzie się 13 grudnia na Krytej Pływalni przy ul. Spółdzielczej 19.

W związku z bezpieczeństwem organizatorzy zawodów proszą, aby klasy I - III stawiły się na zawody na godzinę 9.00, klasy IV-VIII na godzinę 11.00.

REGULAMIN MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU PŁYWACKIEGO POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

1. Nazwa zawodów:

Mikołajkowy Turniej Pływacki
Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

2. Termin i miejsce zawodów:

Kryta Pływalnia MCSiR ul. Spółdzielcza 19, 13.12.2019r. godz. 09.00

3. Uczestnicy:

Udział biorą reprezentacje dziewcząt i chłopców Szkół Podstawowych.

Do każdej konkurencji szkoła może zgłosić dowolną liczbę zawodników. Każdy uczeń może wystartować w swojej kategorii wiekowej oraz sztafecie.
Prawo startu w zawodach mają zawodnicy zgłoszeni przez szkołę lub opiekuna prawnego. Każdy zawodnik lub grupa mają swojego opiekuna.

4. Sposób przeprowadzania zawodów:

Wszystkie konkurencje przeprowadzone zostaną seriami na czas, bez eliminacji.

Kolejność ustalona zostanie na podstawie czasów. W przypadku jednakowego czasu decyduje wiek
zawodnika.

Do rozegrania konkurencji niezbędna jest obsada minimum trzech zawodników.

5. Nagrody: medale, dyplomy

6. Współzawodnictwo, punktacja:

Do klasyfikacji drużynowej punktowane będą pierwsze cztery miejsca w każdej konkurencji.

I miejsce 5 pkt.
II miejsce 3 pkt.
III miejsce 2 pkt.
IV miejsce 1 pkt.

7. Zgłoszenia:

Potwierdzenie udziału szkoły w zawodach należy dostarczyć do Kasy Krytej Pływalni w Skarżysku –Kamiennej w terminie do 09.12.2019 r. do godz. 14.00

8. Przepisy końcowe:

W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem decyduje Komisja Sędziowska.

9. Organizator:

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku-Kamiennej

Program zawodów

9.00 Rozpoczęcie zawodów
9.10 Rozgrzewka
9.15 Rozpoczęcie konkurencji

Szkoły Podstawowe

KL. I
25m- dowolna praca nóg z deską (bez pracy rąk) dziewczęta
25m- dowolna praca nóg z deską (bez pracy rąk ) chłopcy
25m- styl dowolny dziewczęta
25m- styl dowolny chłopcy

KL. II
25m- dowolna praca nóg z deską (bez pracy rąk) dziewczęta
25m- dowolna praca nóg z deską (bez pracy rąk ) chłopcy
25m- styl dowolny dziewczęta
25m- styl dowolny chłopcy

KL.III
25m- styl dowolny dziewczęta
25m- styl dowolny chłopcy

KL. IV
25m-styl dowolny dziewczęta
25m- styl dowolny chłopcy

KL. V
50m- styl dowolny (kraul) dziewczęta
50m- styl dowolny ( kraul) chłopcy
50m- styl klasyczny dziewczęta
50m- styl klasyczny chłopcy

Kl. VI
50m styl dowolny ( kraul) dziewczęta
50m styl dowolny (kraul) chłopcy
50m styl klasyczny dziewczęta
50m styl klasyczny chłopcy

Kl. VII
50m styl dowolny ( kraul) dziewczęta
50m styl dowolny (kraul) chłopcy
50m styl klasyczny dziewczęta
50m styl klasyczny chłopcy
100 m styl dowolny ( kraul) dziewczęta
100 m styl dowolny ( kraul) chłopcy
50 m styl grzbietowy dziewczęta
50 m styl grzbietowy chłopcy

Kl. VIII
50m styl dowolny ( kraul) dziewczęta
50m styl dowolny (kraul) chłopcy
50m styl klasyczny dziewczęta
50m styl klasyczny chłopcy
100 m styl dowolny ( kraul) dziewczęta
100 m styl dowolny ( kraul) chłopcy
50 m styl grzbietowy dziewczęta
50 m styl grzbietowy chłopcy

SZTAFETA

SZKOŁA PODSTAWOWA KL I-V

Sztafeta 8x25 styl dowolny
SZKOŁA PODSTAWOWA KL VI-VIII
Sztafeta 4x50m styl dowolny dziewcząt
Sztafeta 4x50m styl dowolny chłopcy

źródło: MCSiR Skarżysko-Kamienna

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •