reklama

reklama

/>

Stypendia Prezesa Rady Ministrów trafiły do 7 uczniów z powiatu

Stypendia Prezesa Rady Ministrów trafiły do 7 uczniów z powiatu

W czwartek, 23 stycznia, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej odbyła się XVII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas obrad radni zapoznali się z czterema sprawozdaniami oraz podjęli sześć uchwał. Sesja była także okazją do wręczenia uczniom szkół średnich z powiatu skarżyskiego Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Władze powiatu otrzymały także podziękowania m.in. za dobrą współpracę.

Czwartkową sesję rozpoczęto od wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom ze szkół średnich z powiatu skarżyskiego. Aby otrzymać stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczeń musi otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendia otrzymało 7 osób. Są to:
1. Drabik Aleksandra – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
2. Dwojak Izabela – Zespół Szkół Ekonomicznych
3. Kania Mariusz - II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
4. Kasińska Maria – Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
5. Rokicki Daniel – Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
6. Stiepowikow Igor – Liceum Akademickie Korpusu Kadetów w Suchedniowie
7. Werstak Marcin - Zespół Szkół Technicznych

Stypendia wręczyli wyróżnionym uczniom starosta Artur Berus oraz członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska.

Jedna z uchwał dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Suchedniowie przy ul. Sportowej 3, na wniosek radnych nie była procedowana.

Radny Grzegorz Małkus składając wniosek o zdjęcie tej uchwały z porządku obrad zwrócił się do radnych z prośbą o ponowne przeanalizowanie projektu uchwały z uwagi na znaczący wymiar społeczny. Radni jednogłośnie przychylili się do wniosku.

Ostatecznie podjęto 6 uchwał z siedmiu planowanych. Między innymi w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020 – 2035 oraz wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok, którymi zagwarantowano środki finansowe na budowę drogi powiatowej Majków-Michalów (100 tys. zł) oraz na budowę windy zewnętrznej w budynku przy ul. Pl. Floriański w ramach likwidacji barier architektonicznych (30 tys. zł). Radni uchwalili także nowe stawki opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •