reklama

reklama

/>

Sesja w szczególnych warunkach

Sesja w szczególnych warunkach

W czwartek odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. W specjalnych warunkach, z uwagi na stan epidemii. „Radni zostali wybrani żeby służyć społeczeństwu, są uchwały które są niezbędne do funkcjonowania powiatu” - mówił przewodniczący rozpoczynając obrady. Na sesji nie stawili się radni PiS.

Bez udziału gości, ze specjalnymi środkami ostrożności, dezynfekcją sali, pomiarem temperatury, maseczkami i porządkiem obrad ograniczonym do niezbędnego minimum. Tak przeprowadzono w czwartek XIX sesję Rady Powiatu Skarżyskiego. I od uargumentowania konieczności jej zwołania rozpoczął obrady przewodniczący Jacek Jeżyk.

-Po wprowadzeniu przez sejm regulacji prawnych będzie możliwość przeprowadzenia sesji zdalnie. Obecnie nie jest to możliwe, takie jest też stanowisko Związku Powiatów Polskich. (…) Dziękuję radnym, którzy stawili się na dzisiejszych obradach, za zrozumienie. Nie wszyscy to zrozumieli – mówił.

Na sesji nie byli obecni radni Prawa i Sprawiedliwości, którzy przekazali na ręce przewodniczącego oświadczenie klubu PiS, z prośbą o odczytanie na początku obrad.


"W związku z rozwijającą się epidemią koronawirusa, a w ostatnich dniach na terenie naszego kraju i również powiatu, w trosce o zachowanie podstawowych zasad ochrony sanitarnej o co apeluje Prezydent, Premier i Minister Zdrowia, radni Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości nie będą uczestniczyć w sesji Rady Powiatu Skarżyskiego w dniu 26 marca 2020 roku uznając, iż największą wartością jest życie ludzkie. W naszym przekonaniu nie ma potrzeby organizowania sesji i gromadzenia osób w zamkniętym pomieszczeniu w ilości powyżej 5 osób. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości bardzo poważnie traktuje obecną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju. Naszym największym dobrem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszej lokalnej społeczności. Niestety w tym trudnym dla nas wszystkich czasie, jak donoszą lokalne i również ogólnopolskie media, z powodu zaniedbań i nieodpowiedzialności kilku dyrektorów jednostek podległych naszemu powiatowi, doszło do narażenia zdrowia mieszkańców naszego powiatu. Oczekujemy, że Zarząd Powiatu Skarżyskiego i koalicja rządząca, wyciągnie z tego przykrego doświadczenia wnioski i podejmie działania w kierunku by podległymi powiatowi jednostkami kierowały osoby odpowiedzialne i rzetelnie pełniące swoje obowiązki służbowe. Oświadczamy również, że dyskusja nad sytuacją finansową powiatowego szpitala w trybie zaproponowanym przez Zarząd Powiatu jest celowym ukrywaniem błędów i nieodpowiedzialności kierownictwa tej jednostki. Radni Klubu Prawa i Sprawiedliwości będą wspierać wszelkie działanie w kierunku poprawy sytuacji Powiatowego Szpitala im. Marii Skłodowskiej - Curie pod warunkiem wymiany jego kierownictwa. Prosimy naszych mieszkańców o przestrzeganie wszelkich zasad i działań, które mogą zahamować epidemię w naszym kraju".

Do oświadczenia na początku sesji odniósł się starosta skarżyski Artur Berus. Ze zdumieniem przyjąłem wiadomość o nieobecności radnych – mówił.

-W tym trudnym czasie, gdy powinniśmy skupić się na współpracy, podejmowaniu wspólnego wysiłku na rzecz mieszkańców, gdy mamy stan epidemii, naruszający poczucie bezpieczeństwa wielu obywateli przykro mi, że muszę komentować stanowisko panów radnych z klubu PiS. Nie sposób przemilczeć niesłusznej, niesprawiedliwej i krzywdzącej dla wielu opinii radnych PiS.

Nie znajduję żadnych podstaw do takiego działania w przepisach – mówił starosta. Zwracał też uwagę, że ograniczenia wprowadzone przez ministra zdrowia nie stosuje się do zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej.

-Co więcej, nie zawiesza ich także wprowadzenie stanu wyjątkowego. (…) w mojej ocenie radni zapomnieli, co ślubowali na pierwszej sesji, kiedy odbierali mandat radnego.

W sesji wzięło udział 11 radnych. Początkowo mówiono, że oprócz klubu PiS, na sesji nie stawi się także Jerzy Żmijewski, ze względu na wiek kwalifikujący do grupy ryzyka osób narażonych na koronawirusa. Ostatecznie był on obecny.

Rada Powiatu Skarżyskiego podczas czwartkowej sesji zadecydowała m.in. o przekazaniu Szpitalowi Powiatowemu w Skarżysku-Kamiennej kwoty ponad 3 mln 800 tys. zł. Środki te posłużą pokryciu straty netto, jaką wykazało sprawozdanie finansowe lecznicy za rok 2018. Szpital pieniądze na pokrycie straty otrzyma do końca marca 2020 roku.

W przyjętych uchwałach budżetowych radni wprowadzili m.in. środki w wysokości 5 tys. zł z przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 34478 w m. Kierz Niedźwiedzi - etap II w gminie Skarżysko Kościelne”, zabezpieczyli wkład własny w wysokości 351 203 zł na budowę windy zewnętrznej w ramach złożonego do PFRON wniosku o dofinansowanie tego przedsięwzięcia w ramach likwidacji barier architektonicznych. Ponadto do tegorocznego budżetu wprowadzono środki w wysokości 50 tys. zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mini ronda przy skrzyżowaniu dróg ul. Towarowej z ulicą 1-go Maja w Skarżysku - Kamiennej”. W ramach tej kwoty wykonana zostanie dokumentacja projektowa zadania, a wydatki zostaną w całości pokryte ze środków otrzymanych od firmy Terra Bau zgodnie z podpisanym porozumieniem. Radni udzielili także wsparcia finansowego Komendzie Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 30 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodu.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •