reklama

reklama

/>

Jak załatwić sprawy w starostwie – najważniejsze informacje

Z myślą o klientach, którzy pomimo trwającej epidemii muszą zrealizować sprawy urzędowe niecierpiące zwłoki Starostwo Powiatowe informuje, że od 12 maja (wtorek)  rozszerza działalność o możliwość osobistego załatwiania spraw przy zachowaniu limitów dotyczących liczby osób wpuszczanych do poszczególnych wydziałów.

Od wtorku obsługę klientów w zakresie składania pism i przekazywania niezbędnych dokumentów wznawia Biuro Obsługi Interesanta mieszczące się bezpośrednio przy wejściu głównym na teren Starostwa Powiatowego od strony Placu Floriańskiego.

W wydziałach:

  • Komunikacji i Transportu
  • Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego,
  • Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
  • Ochrony Środowiska,
  • Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Obsługa mieszkańców odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. Szczegółowe informacje o usługach oraz możliwości rezerwacji terminu wizyty
w urzędzie udzielane są pod numerami telefonów TUTAJ

Do budynku starostwa w celu załatwienia spraw w wymienionych wyżej wydziałach będą mogły wejść wyłącznie osoby, które wcześniej telefonicznie zarezerwowały wizytę. Sprawy z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej, geodezji, kartografii, katastru i gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i orzekania o niepełnosprawności będą załatwiane przez pracowników merytorycznych z poszczególnych wydziałów na parterze budynku przy ul. Konarskiego 20 lub przy stanowiskach ustawionych przed wydziałami mieszczącymi się w budynku przy pl. Floriańskim 1.

Nie będzie możliwości wejścia do wydziałów. Nie dotyczy to Wydziału Komunikacji i Transportu, gdzie obsługa prowadzona będzie przy ograniczonej liczbie klientów przy stanowiskach – nie więcej niż trzy osoby. Ponadto została ograniczona do 6 liczba osób przebywających w jednym momencie na parterze budynku przy ul. Konarskiego 20.

W dalszym ciągu nieczynna pozostaje kasa. Dokonanie opłat urzędowych możliwe jest tylko przy pomocy systemów bankowości elektronicznej lub we wpłatomacie.

Aktualne numery kont do wpłat:

Konto dochodów budżetowych: 72 1560 0013 2868 2085 4199 0002
najem, dzierżawa
opłaty komunikacyjne (rejestracja pojazdów, prawa jazdy)
wyrysy, wypisy
rachunki (dot. map geodezyjnych)
Konto dochodów Skarbu Państwa: 18 1560 0013 2868 2085 4199 0004
wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa
dzierżawa gruntów SP
Konto depozytów: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006
wadia i kaucje

Osoby przychodzące do urzędu powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (tj. rękawiczki, maseczki osłaniające usta i nos) oraz własne długopisy. By zapewnić bezpieczeństwo wymagane jest także zdezynfekowanie dłoni płynem przed wejściem. Należy również zachować dystans w stosunku do innych osób oczekujących na załatwienie sprawy.

Klienci proszeni są o przestrzeganie zalecanych wymogów sanitarnych oraz stosowanie się do instrukcji wydawanych przez pracowników Biura Obsługi Interesanta nadzorujących i koordynujących ruch klientów.

Jednocześnie w dalszym ciągu w trosce o wspólne bezpieczeństwo klienci zachęcani są do załatwiania spraw zdalnie - pocztą tradycyjną i mailową, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, a także telefonicznie. Urzędnicy pomogą ustalić, jakie sprawy można załatwić bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie.

Wznowione zostają bezpośrednie przyjęcia interesantów przez starostę skarżyskiego w każdy piątek w godzinach od 9.00 do 11.00.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •