reklama

reklama

/>

reklama

/>

42 mln zł dla 13 powiatów na walkę z COVID-19. Powiat skarżyski pozyskał ponad 2 mln 850 tys. złotych

42 mln zł dla 13 powiatów na walkę z COVID-19

Placówki opieki zdrowotnej, służby mundurowe i instytucje świadczące usługi społeczne - w sumie 880 podmiotów, najbardziej odczuwających skutki pandemii koronawirusa, obejmą projekty unijne przygotowane przez świętokrzyskie powiaty. Po rekordowo szybkim, najkrótszym w historii Regionalnego Programu Operacyjnego naborze wniosków, marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali dziś umowy na ich dofinansowanie. Pieniądze trafiły także do powiatu skarżyskiego.

Powiat skorzystał z możliwości pozyskania środków w ramach ogłoszonego przez Świętokrzyski Urząd Marszałkowski naboru wniosków o dofinansowanie w trybie nadzwyczajnym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Złożył wniosek na realizację ponad trzy milionowego projektu pt „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” i otrzymał ponad 2,8 mln zł dofinansowania na jego realizację. Celem głównym projektu jest zwiększenie usług społecznych w szczególności ochrony zdrowia, usług publicznych poprzez wdrożenie efektywnych kosztowo rozwiązań w zakresie zwalczania COVID-19. Zaplanowane przez powiat skarżyski w projekcie działania obejmą wsparciem osoby zaangażowane w świadczenie usług zdrowotnych i społecznych, personelu medycznego szczególnie z obszaru wysokiego ryzyka, narażonych znajdujących się na pierwszej linii walki z epidemią oraz mieszkańców powiatu skarżyskiego.

To bardzo istotna pomoc, dla jednostek i placówek z terenu powiatu skarżyskiego. Wszystkie formy wsparcia, które pozwalają na zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii, są bardzo potrzebne. Cieszę się, że udało nam się pozyskać prawie 3 mln złotych na zwalczanie Civid-19. Dziękuję pracownikom starostwa, którzy w ekspresowym tempie przygotowali wniosek o dofinansowanie. Dziękuję także Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego za przyznane wsparcie – mówi starosta Artur Berus.    

W ramach projektu wsparcie otrzyma 54 podmiotów z terenu powiatu skarżyskiego, w tym 14 z terenu gminy Bliżyn, 6 z gminy Łączna, 10 z Miasta i Gminy Suchedniów, 16 z gminy Skarżysko-Kamienna oraz 7 jednostek powiatowych i starostwo powiatowe. Pomoc trafi więc do szpitala, jednostek ochrony zdrowia, szkół, przedszkoli, ośrodków specjalnych, ośrodków pomocy społecznej, świetlic środowiskowych, urzędów gminnych, ochotniczych straży pożarnych oraz starostwa. Pracownicy oraz personel tych podmiotów, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, zaopatrzeni zostaną w środki i materiały ochrony osobistej jak maski, kombinezony, rękawiczki jednorazowe, okulary, buty ochronne oraz produkty do dezynfekcji. Ponadto jednostki służby zdrowia otrzymają potrzebny sprzęt medyczny jak m.in. sterylizator parowy, generatory ozonu, leżanki do izolatek oraz autoklaw na potrzeby Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej. Te działania w dalszej perspektywie powinny przyczynić się do ograniczenia występowania ognisk epidemicznych COVID-19 na obszarze powiatu skarżyskiego, a także wpłynąć bezpośrednio na jakość świadczenia usług społecznych i zdrowotnych.

Wartość całego projektu wynosi 3.353 636,47 zł. Pozyskane dofinansowanie unijne stanowi 85% wartości projektu czyli 2.850 591,00 zł, a 15% wkład własny powiatu skarżyskiego to koszt rzędu 503 045,47 zł.                        

Projekt pt „Stop koronawirusowi! Przeciwdziałanie i ograniczenie skutków pandemii COVID-19 na terenie powiatu skarżyskiego” realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 9.2.3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych i zgodnie z podpisana umową realizowany będzie do 31 grudnia br.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •