reklama

reklama

/>

9 wykonawców chce budować wiadukt nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej

9 wykonawców chce budować wiadukt nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej 9 wykonawców chce budować wiadukt nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej

Duże zainteresowanie wykonaniem rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej – powiat otworzył oferty przetargowe.

We wtorek, 15 września, w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert na ogłoszony przetarg związany z realizacją rozbudowy układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.

- Jest to kluczowa i największa inwestycja drogowa w naszym powiecie, która będzie realizowana przez Powiat Skarżyski w partnerstwie z Gminą Skarżysko-Kamienna oraz przy udziale środków finansowych pozyskanych z RPO WŚ na lata 2014-2020, będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach – mówi starosta Artur Berus.

Do przetargu na realizację inwestycji wpłynęło 9 ofert, których ceny kształtują się w granicach od ponad 34 mln 785 tys. zł do ponad 61 mln 231 tys. zł. Wszystkie firmy, które przystąpiły do przetargu zobowiązane były do wniesienia wadium. Ponadto w swoich ofertach zaproponowały 7 letni okres gwarancji na wykonanie robót.

Zakres robót przy rozbudowie układu komunikacyjnego oraz budowie wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej jest bardzo szeroki. Planuje się bowiem wykonanie budowy nowego wiaduktu nad torami kolejowymi oraz wykonanie układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę al. Piłsudskiego na odcinku od al. Tysiąclecia PP do rejonu ul. Towarowej wraz ze skrzyżowaniami - z al. Tysiąclecia PP, ul. Towarową oraz z al. Niepodległości gdzie powstanie rondo turbinowe.

Do tego dochodzą także takie elementy jak:
• budowa jezdni
• budowa bus-pasów
• budowa chodników
• budowa ciągu pieszo-rowerowego
• zieleńców
• budowa zjazdów indywidualnych
• budowa zjazdów publicznych
• wycinki kolidujących drzew i krzewów

wraz z:
• rozbudową kanalizacji deszczowej
• rozbudową oświetlenia ulicznego
• przebudową sieci wodociągowej
• przebudową sieci energetycznych
• przebudową kanalizacji sanitarnej
• przebudową urządzeń teletechnicznych
• budową kanału technologicznego
• przebudową sieci gazowej
• przebudową sieci cieplnej
• robotami rozbiórkowymi wiaduktu wraz z konstrukcją pod sieć cieplną, ogrodzeń oraz budynku portierni.

Komisja przetargowa przeanalizuje oferty, w ciągu kilku dni zostanie podjęta decyzja o dalszych działaniach. Warto zaznaczyć, że na tę inwestycję zakładany budżet wynosi 33 823 920,22 zł.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •