reklama

reklama

/>

Planowane inwestycje powiatowe z zabezpieczeniem w budżecie

Planowane inwestycje powiatowe z zabezpieczeniem w budżecie Planowane inwestycje powiatowe z zabezpieczeniem w budżecie

W piątek, 25 września, odbyła się XXIII w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Rada po raz kolejny z powodu epidemii SARS-CoV-2 obradowała zdalnie w trzech salach konferencyjnych starostwa z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego i dystansu społecznego.

Podczas sesji radni podjęli 11 uchwał oraz zapoznali się z sytuacją ekonomiczno-finansową trzech powiatowych jednostek służby zdrowia i wykonaniem budżetu powiatu wraz z kształtem wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku.

Rada dokonała istotnych zmian w budżecie na 2020 r. m.in. w związku z planowanymi zadaniami inwestycyjnymi. I tak:

Zabezpieczono 260 tys. zł jako wkład własny do planowanej przebudowy drogi powiatowej Sadek - Kierz Niedźwiedzi. Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania w 2020 roku w ramach programu Fundusz Dróg Samorządowych. Szacunkowa wartość zadania wynosi 1 mln 300 tys. zł, z czego przewidywane dofinansowanie to 60% wartości zadania. Powiat zwrócił się również do gminy Skarżysko Kościelne o współfinansowanie realizacji inwestycji.

W związku z tym, że powiat będzie ubiegał się w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o dofinansowanie zadania pn. ,,Termomodernizacja budynku przy ul. Sikorskiego 20 w Skarżysku-Kamiennej wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy", radni zabezpieczyli w budżecie kwotę w wysokości 105 tys. zł na wykonanie dokumentacji projektowej i audytu energetycznego termomodernizacji budynku przy ul. Sikorskiego. Powiat w bieżącym roku przewiduje wydatkować na ten cel 5 tys. zł, a w przyszłym roku 100 tys. zł.

Radni wyrazili także zgodę na wprowadzenie do tegorocznego budżetu kwoty w wysokości 84 tys. zł z przeznaczeniem realizację 3 zadań związanych z:

 • wymianą barier zamontowanych pomiędzy pasami drogowymi przy ul. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej - 30 tys. zł
 • utrzymaniem zieleni w pasach drogowych przejętych od Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz na poprawę odwodnienia - 50 tys. zł
 • częściowym pokryciem wkładu własnego do wykonania remontu w pomieszczeniach Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Równoległej w Skarżysku-Kamiennej - 4 tys. zł. Powiat na remont pomieszczeń pozyskał także dofinansowanie z PFRON. Wartość zadania 57 tys. zł
 • Ponadto radni zabezpieczyli kwotę 126 484 zł, jako wkład własny na realizację dwóch zadań dofinansowanych ze środków PFRON, związanych z zakupem samochodów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej Centrum Seniora oraz na potrzeby uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

Znaczną część obrad wypełniły informacje dotyczące wykonania budżetu powiatu oraz kształtu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku, a także te związane wykonaniem planów finansowych za I półrocze 2020 roku samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których powiat skarżyski jest podmiotem tworzącym. Radni dokonali także oceny ekonomiczno-finansowej powiatowych jednostek zdrowia oraz wysłuchali sprawozdania z działań podejmowanych w 2019 roku przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na terenie powiatu skarżyskiego.

Pełny zapis XXIII sesji Rady Powiatu Skarżyskiego 

Zarząd Powiatu Skarżyskiego podczas zdalnej sesji Rady Powiatu. Od prawej: wicestarosta Anna Leżańska, starosta Artur Berus, członek zarzadu Katarzyna Bilska, członek zarządu Tadeusz Bałchanowski. Starosta Artur Berus podczas zdalnych obrad sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. Starosta siedzi w słuchawkach przy stole w sali konferencyjnej starotswa, przed nim znajduje się laptop, na którym śledzi obrady.   Wicestarosta Anna Leżańska podczas zdalnej sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. Ubrana jest w niebieską bluzkę na głowie ma założone słuchawki z mikrofonem. członek zarzadu powiatu skarzyskiego Tadeusz Bałchanowski. Siedzi przy stole w słuchawkach. Przed nim znajduje się laptop. W tle znajdują się brązowe drzwi wejściowe oraz trzy krzesła po prawej stronie pod żółta ścianą.  czonek zarządu powiatu Katarzyna Bilska omawia projekt uchwały. Siedzi przy stole na którym znadują się dokumenty oraz laptop. W tle za jej plecami znajdują się krzesła i trzy fotografie wiszace na ścianie. Po prawej stronie stoi trybuna z herbem powiatu skarżyskiego. na zdjęciu widoczne są dwie osoby siedzące przy jednym stole. Od lewej - przewodniczący rady powiatu skarzyskiego jacek Jeżyk i wiceprzewodnicząca Bożena Bętkowska. Przed kobieta i mężczyzną stoją laptopy. Obydwoje mają założone słuchhawki. Znajdują się w powiatowej sali obrad   Na zdjęciu znajują się dwie osoby. Na pierwsym planie członek zarządu powiatu Adam Ciok, za nim kierownik biura rady powiatu Joanna Wężyk. Każda z osób siedzi przy stole na którym maja do dyspozycji laptopy, an których śledzą obrady sesji rady powiatu skarżyskiego.. na zdjęciu znajdują się dwie osoby. Na pierwszym planie przy stole, przed laptopem siedzi oparty na łokciach radny powiatu skarżyskiego Tomasz Wąsowski. Mężczyzna ma twarz zasłoniętą maseczką prtzeciwepidemiczną. W tle za nim pod oknem przy stole sidzi dyrektor Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Skarżysku-Kamiennej lek. Mateusz Korzeniewski na zdjęciu znajdują się trzy osoby. Na pierwszym planie przy stole, na którym stoi laptop siedzi radna powiatu skarżyskiego Barbara Kocia. Opiera się łokciami o stół. W tle za radną po prawej stronie siedzi na krześle dyrektor Szpitala w Skarzysku-Kamiennej Leszek Lepiarz. Obok dyrektora siedzi główny księgowy szpitala Artur Dąbrowa, obaj panowie mają usta i nos zasłonięte maseczkami.  Przy stole w sali konferencyjnej starostwa powiatowego siedzi radny powiatu skarżyskiego Jerzy Żmijewski, patrzy na obrady sesji wyświetlane w laptopie. Usta i nos ma zasłoniete maseczką.  na zdjęciu znajdują się dwie osoby radni powiatu skarżyskiego. Od lewej - radny Roman Wojcieszek ubrany w niebieską koszulę, obok radny Zbigniew Miernik, w ciemnym garniturze, białej koszuli i krawacie. Obaj panowie siedzą przy stole, na którym leża dokumenty i dwa laptopy.na zdjęciu w sali herbowej starostwa powiatowego przy stole przed laptopem siedzi radny powiatu skarżyskiego Bartosz Bętkowski. Radny ma przez sobą dokumenty. Uczestniczy w obradach sesji rady powiatu. na zdjęciu w sali herbowej starostwa powiatowego przy stole przed laptopem siedzi radny powiatu skarżyskiego Mieczysław Bąk. Radny ma przez sobą dokumenty. Uczestniczy w obradach sesji rady powiatu.

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
 •