reklama

reklama

/>

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów studentom medycyny

Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów studentom medycyny Trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów studentom medycyny

Do 15 października 2020 r. trwać będzie nabór wniosków o przyznanie stypendiów studentom, kształcącym się na kierunku lekarskim w uczelni mającej siedzibę na terytorium Polski. Dwa tysiące złotych miesięcznie będą mogli otrzymać studenci medycyny, jeśli zadeklarują, że w przyszłości podejmą pracę w jednym ze szpitali, dla którego podmiotem tworzącym jest województwo świętokrzyskie.

Nabór wniosków o przyznanie stypendium na okres 9 miesięcy tj. od 1 października 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. studentom kształcącym się na kierunku lekarskim, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczął się 1 września 2020 r. i potrwa do 15 października 2020 r. O stypendium w wysokości 2 000 złotych miesięcznie mogą się ubiegać studenci kierunków lekarskich z IV, V i VI roku z całego kraju.

Mogą je otrzymać ci, którzy:

- osiągnęli średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75,
- nie powtarzają roku, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
- nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,
- zobowiążą się do odbycia stażu pracy w podmiocie leczniczym na terenie województwa świętokrzyskiego,
- zobowiążą się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, w którym podejmą zatrudnienie.

Stypendium przysługuje tylko w czasie trwania studiów. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatrywane będą przez Komisję powołaną przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. O przyznaniu stypendium zdecyduje Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Ogłoszenie o naborze wniosków zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •