reklama

reklama

/>

Sięgnij po stypendia Fundacji „Daj Szansę” - trwa nabór wniosków na stypendia naukowe i artystyczne

Sięgnij po stypendia Fundacji „Daj Szansę” - trwa nabór wniosków na stypendia naukowe i artystyczne

Fundacja „Daj Szansę” ogłasza konkurs na dwa programy stypendialne. Kandydaci w roku szkolnym 2020/2021 mogą ubiegać się o stypendia naukowo-socjalne w ramach XV edycji Programu Stypendialnego „Żaczek” oraz o stypendia artystyczne w ramach Programu stypendiów artystycznych. Oba programy stypendialne realizowane są ze środków własnych fundacji. Nabór wniosków trwa do 30 października 2020 roku.

O stypendia Fundacji "Daj Szansę" mogą ubiegać się uzdolnieni uczniowie, którzy posiadają trudną sytuację materialną. Stypendia przyznawane są w drodze konkursu uczniom zamieszkałym na terenie powiatu skarżyskiego lub spoza powiatu, ale uczęszczającym do szkół na terenie powiatu skarżyskiego. Uczniowie ubiegający się o stypendia naukowo-socjalne i artystyczne muszą między innymi: posiadać wysoką średnią ocen, charakteryzować się nienaganną postawą, aktywnością społeczną oraz działalnością na rzecz środowiska i rówieśników. Ponadto muszą posiadać udokumentowane osiągnięcia artystyczne lub znaczące wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych.

Szczegółowe kryteria i warunki przyznawania poszczególnych stypendiów określają regulaminy, które dostępne są na stronie internetowej www.daj-szanse.eu. Tam również dostępne są do pobrania dokumenty niezbędne do załączenia do wniosku stypendialnego. Ostatecznego wyboru stypendystów dokonuje Komisja Stypendialna.

Wnioski o stypendia kandydaci składają osobiście, w siedzibie Fundacji "Daj Szansę", ul. Konarskiego 20 p.212 wyłącznie w dniach 28-29-30.10.2020 r. w godz.14.00-15.30. Kandydaci składający wniosek proszeni są o zgłaszanie się w wyznaczonych dniach oraz o zachowanie wszelkich form ostrożności, aby nie narażać siebie oraz innych na możliwość zachorowania.

Źr. Fundacja Daj Szansę

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •