Logo
Wydrukuj tę stronę

Powiat przekazał gminie Bliżyn materiały ochronne do zwalczania koronawirusa

Powiat przekazał gminie Bliżyn materiały ochronne do zwalczania koronawirusa Powiat przekazał gminie Bliżyn materiały ochronne do zwalczania koronawirusa

Powiat skarżyski rozdysponował kolejne środki ochrony osobistej przeznaczone do walki z COVID-19 w ramach realizowanego projektu „Stop koronawirusowi – przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom pandemii COVID – 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”. Tym razem m.in. maseczki, rękawice, kombinezony, fartuchy oraz termometry bezdotykowe otrzymała gmina Bliżyn. W środę 18 listopada materiały ochronne do zwalczania koronawirusa przekazane przez przedstawicieli władz powiatu – starostę Artura Berusa, wicestarostę Annę Leżańską, sekretarz Małgorzatę Nosowicz oraz pracowników Wydziału Zdrowia odebrał sekretarz gminy Bliżyn Michał Jędrys.

Gmina Bliżyn otrzymała od powiatu skarżyskiego środki ochrony osobistej do walki z koronawirusem na łączną kwotę ponad 77 tys. zł. Są to zarówno maseczki, rękawice, kombinezony, fartuchy, termometry bezdotykowe oraz płyny dezynfekujące, przyłbice i gogle. Będą one służyć bezpośredniej ochronie mieszkańców gminy, ponieważ trafią do gminnych jednostek OSP, placówek oświatowych, GOPS-u, Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie oraz do urzędu gminy.

Bliżyn jest pierwszą gminą, która odebrała materiały ochronne zakupione w ramach realizowanego przez powiat projektu „Stop koronawirusowi – przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom pandemii COVID – 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego”.

– Nasz samorząd na ten cel pozyskał pieniądze w wysokości blisko 3 mln zł. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 - przypomina starosta Artur Berus. - Kolejne środki ochrony osobistej zakupione w ramach projektu są już zmagazynowane w starostwie i będą sukcesywnie przekazywane kolejnym naszym gminom i jednostkom ujętym w projekcie – dodaje starosta.

Wartość całego projektu „Stop koronawirusowi – przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom pandemii COVID – 19 na terenie Powiatu Skarżyskiego” wynosi ponad 3,5 mln zł.

paczki z materiałami ochronnymi dla gminy Bliżyn

paczki z materiałami ochronnymi dla gminy Bliżyn

sekretarz gminy podpisuje protokoły przyjęcia materiałów ochronnych dla GMINY

sekretarz powiatu z pracownikami wydziału zdrowia przy załadunku paczek dla gminy Bliżyn sekretarz gminy Bliżyn dziękuje uściskiem dłoni staroście skarżyskiemu za przekazane materiały ochronne do walki z covid-19

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.