XXVI sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

XXVI sesja Rady Powiatu Skarżyskiego XXVI sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 26 listopada 2020 roku o godz. 11.00 odbędzie się XXVI w kadencji Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sesja przeprowadzona zostanie w sposób zdalny. Przebiegu obrad można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego (TUTAJ) lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego TUTAJ.

Projekt porządku obrad przewiduje między innymi:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIII, XXIV, XXV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.

5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.

6. Wolne wnioski i oświadczenia.

7. Raport o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie skarżyskim w roku szkolnym 2019/2020.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2020-2035,

2) wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2020 rok,

3) ustalenia wysokości opłat w roku 2021 za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości opłat w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu,

4) wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu skarżyskiego,

5) przyjęcia „Programu opieki nad zabytkami dla powiatu skarżyskiego na lata 2020-2024”,

6) uchwalenia „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”,

7) wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu i zawarcie kolejnej umowy najmu,

8) zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2020,

9) zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Skarżyskiego na rok 2021.

9. Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.

10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli Obwodu Lecznictwa Kolejowego SP ZOZ w Skarżysku-Kamiennej.

11. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •