Już oficjalnie. Tadeusz Sikora od stycznia dyrektorem Muzeum Wsi Kieleckiej

Już oficjalnie. Tadeusz Sikora od stycznia dyrektorem Muzeum Wsi Kieleckiej

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Od 1 stycznia 2021 roku funkcję tę będzie pełnił Tadeusz Sikora, obecnie pełniący obowiązki dyrektora placówki, który odebrał dziś nominację z rąk marszałka Andrzeja Bętkowskiego.

Na ogłoszony przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej wpłynęły trzy oferty. Powołana przez Zarząd Województwa Komisja Konkursowa przeprowadziła dwuetapowe postępowanie konkursowe, w wyniku którego wskazała kandydata na to stanowisko w osobie pana Tadeusza Sikory.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej organizator powołuje dyrektora instytucji kultury na czas określony - dyrektora instytucji kultury innej niż instytucja artystyczna powołuje się na okres od trzech do siedmiu lat. W przypadku dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej umowa obowiązywać będzie do dnia 31 grudnia 2026 roku.

 Tadeusz Sikora stanowisko obejmie oficjalnie 1 stycznia 2021 roku, bowiem do końca grudnia 2020 roku jest p. o. dyrektorem Muzeum Wsi Kieleckiej.

Tadeusz Sikora, ukończył Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie z tytułem magistra historii oraz studia podyplomowe z zakresu Organizacja i Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wieloletni nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie. Pracował jako muzealnik w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej (2007-2019), ostatnio jako adiunkt muzealny. W latach 2013-2015 pełnił funkcję p.o. dyrektora Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej. Od 3 czerwca 2019 r. pracował w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego na stanowisku kierownika Oddziału Dziedzictwa Narodowego w Departamencie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •