reklama

reklama

/>

reklama

/>

Na co mogą liczyć bezrobotni z powiatu skarżyskiego w 2014 roku

Na co mogą liczyć bezrobotni z powiatu skarżyskiego w 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku na konferencji prasowej poinformował, że na przeciwdziałanie skutkom bezrobocia dysponuje aktualnie kwotą w wysokości ponad 12 mln zł. Jednocześnie będzie to rok poważnych zmian w funkcjonowaniu urzędów pracy, które wprowadza reforma publicznych służb zatrudnienia.

Co się zmieni? Każdy bezrobotny i poszukujący pracy zarejestrowany w urzędzie pracy będzie od początku prowadzony przez tego samego doradcę klienta. Podobnie będzie w przypadku pracodawców. Zmieni się też podejście do klientów. Podstawą będzie profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych w zależności od potrzeb.

W tym roku nowe grupy osób uzyskają pierwszeństwo w dostępie do programów specjalnych. Będą to: osoby do 30. roku życia i powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej, rodzice dzieci do 6. roku życia lub dzieci niepełnosprawnych do 18. roku życia oraz osoby niepełnosprawne.

Jeżeli chodzi o środki przyznane dla Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku na aktywizację osób bezrobotnych to jest to obecnie kwota w wysokości 12 mln zł. Środki te pochodzą z Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. Ale, jak pokazuje praktyka w ciągu roku kwota ta zwiększa się.

Najwięcej, bo aż blisko 3 i pół miliona złotych zarezerwowano na refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy. Zbliżona kwota przeznaczona będzie na staże u pracodawcy. Również ponad 3 mln zł zabezpieczono na jednorazowe dotacje na działalność gospodarczą. Na prace interwencyjne zaplanowano blisko 900 tys. zł, a na założenie spółdzielni socjalnych 200 tys. zł.

Maksymalna kwota na dofinansowanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego wynosić będzie w tym roku 20 000 zł.

W tym roku na pomoc urzędu pracy będą mogli liczyć przede wszystkim ci pracodawcy, którzy zadeklarują osobie aktywizowanej po zakończeniu np. stażu, zatrudnienie .To ważne, by pracodawcy zatrudniali osoby skierowane do nich z urzędu pracy. Im lepszą efektywność zatrudnieniową osiągnie urząd pracy, tym większe środki otrzyma na aktywizację bezrobotnych w przyszłym roku.

W ubiegłych latach pracodawcy „wykorzystywali” pośredniak, biorąc na staże po kilka osób, nikomu nie oferując zatrudnienia. Teraz Urząd Pracy przygląda się działalności pracodawców, a i oni sami zaniechali takich praktyk, w obawie przed utratą możliwości współpracy z urzędem.

W tym roku nowością jest również odejście od konkursowego trybu naboru wniosków o zorganizowanie stażu, przyznanie dotacji i refundacji kosztów stanowiska pracy. W oczekiwaniu na nowelizację przepisów PUP w Skarżysku będzie płynnie wydawać pieniądze przeznaczone na te formy, ogłaszając kolejne nabory. Wnioski będą realizowane na bieżąco, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na daną formę w ramach ogłoszonego naboru – wyjaśnia dyrektor Roman Białek.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •