reklama

reklama

/>

Rozpoczęła się rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej

Rozpoczęła się rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej
Rozpoczęła się rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej Rozpoczęła się rekrutacja do Dziennego Domu Opieki Medycznej

 „Utworzenie Dziennego Domu Opieki Medycznej” to projekt realizowany przez SP ZOZ „Przychodnie Miejskie”. DDOM powstaje w budynku przychodni przy ulicy Legionów. Wsparcie skierowane jest do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 lat, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymagają całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym.

Zgodnie z założeniami projektu, aby zostać pacjentem DDOM należy spełnić następujące kryteria:

FORMALNE:
– miejsce zamieszkania – powiat skarżyski;
– niekorzystanie ze świadczeń NFZ w porównywalnym zakresie;
– osoby/rodziny zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym;
oraz
– posiadanie skierowanie do DDOM;
– uzyskanie w ocenie skalą poziomu samodzielności (skala Barthel) 40-65 pkt.
wystawionych przez lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu.

DODATKOWE KRYTERIA PREMIUJĄCE:
– wiek 65+;
– pacjenci/tki bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności;
– pacjenci/tki, u których występuje ryzyko hospitalizacji w najbliższym czasie;
– pacjenci/tki po wielokrotnych hospitalizacjach w trakcie ostatnich 12 miesięcy;
– pacjenci/tki o znacznym lub umiarkowanym st. niepełnosprawności;
– osoby samotne/ korzystające z pomocy ośrodka pomocy społecznej.

Wymagane dokumenty:

 1. skierowanie do Dziennego Domu Opieki Medycznej;
 2. karta oceny stanu klinicznego wg skali Barthel;
  wystawione przez lekarza POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej) lub w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielającego świadczeń w szpitalu;
 3. formularz zgłoszeniowy do projektu;
 4. zgoda i zobowiązanie rodziny / opiekuna pacjenta do współpracy
  w przygotowaniu pacjenta do transportu;
 5. dokument tożsamości (do wglądu);
 6. kserokopia wypisu ze szpitala z ostatnich 12 miesięcy (oryginał do wglądu);
 7. oświadczenie o posiadaniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020r., poz. 1398, z późn.zm),
 8. oświadczenie o braku wyłączenia z możliwości korzystania z usług DDOM.

Dokumenty należy składać w Dziennym Domu Opieki Zdrowotnej
przy ulicy Legionów 104, 26-110 Skarżysko- Kamienna:
– osobiście w siedzibie DDOM,
– listownie,
– drogą elektroniczną e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z pracownikami Dziennego Domu Opieki Medycznej:
–  w punkcie informacyjno-konsultacyjnym DDOM
Skarżysko- Kamienna,
ul. Legionów 104;
– pod numerem telefonu: 515 991 506

Punkt informacyjno-konsultacyjny DDOM czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 15.35

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie terminu spotkania. Podczas rozmowy uzyskają Państwo odpowiedź na wszelkie pytania dot. rekrutacji oraz pobytu w DDOM oraz otrzymają niezbędne dokumenty rekrutacyjne.

Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej: http://www.przychodnieskarzysko.med.pl w zakładce Dzienny Dom Opieki Medycznej.

O szczegółach projektu informowaliśmy także TUTAJ.

DO POBRANIA:
– SKIEROWANIE DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ
– KARTA OCENY ŚWIADCZENIOBIORCY KIEROWANEGO DO DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
 •