reklama

reklama

/>

500 tys. zł dla skarżyskiej lecznicy

500 tys. zł dla skarżyskiej lecznicy
500 tys. zł dla skarżyskiej lecznicy 500 tys. zł dla skarżyskiej lecznicy

Kolejne unijne wsparcie w ramach tarczy „antycovidowej” dla świętokrzyskich placówek służby zdrowia. Tym razem dodatkowe pieniądze trafiły do szpitali we Włoszczowie i Skarżysku-Kamiennej.

Przekazanie obu lecznicom kolejnego wsparcia na walkę z koronawirusem możliwe było dzięki podpisaniu aneksu do projektu ,,Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego’’, który realizowany jest przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 7.3 Infrastruktura Zdrowotna i Społeczna. Szpitale we Włoszczowie i Skarżysku-Kamiennej są jego partnerami.

Aneks dotyczy zakupu sprzętu i wyposażenia (m.in. kolumny endoskopowej – toru wizyjnego z dwoma endoskopami i koncentratorów tlenu) dla Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Kwota dofinansowania ze środków unijnych wynosi 500 tys. zł. Warto dodać, że w ramach działań antycovidowych do placówki tej trafiło już wcześniej wsparcie w wysokości 1 mln 275 tys. zł, które zostało przeznaczone na sprzęt medyczny (respiratory, kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy infuzyjne, komorę izolacyjną, defibrylatory, łóżka anestezjologiczne, łóżka do intensywnej terapii, ssaki elektryczne, kolumnę endoskopową, urządzenie do dezynfekcji).

Natomiast lecznica we Włoszczowie otrzymała 200 tys. zł, m.in. na zakup sterylizatora parowego. Szpitalowi już wcześniej przekazano ze środków unijnych dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z walką z koronawiriusem w wysokości 1 mln 690 tys. zł.

Łączna kwota przewidzianego w ramach RPOWŚ wsparcia na działania związane z COVID-19 dla całego projektu ,,Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego’’ wynosi ponad 6,3 mln zł.

– Pacjenci i kadra medyczna są szczególnie narażeni na skutki epidemii wywołanej przez COVID-19, dlatego Fundusze Europejskie stały się tak ważnym narzędziem w walce z epidemią – podkreśla Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego. – Dzięki unijnym środkom do szpitali trafi kolejny specjalistyczny sprzęt niezbędny do skutecznego leczenia osób zarażonych koronawirusem.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •