Logo
Wydrukuj tę stronę

Będzie akcja protestacyjna w Mesko?

Będzie akcja protestacyjna w Mesko? Będzie akcja protestacyjna w Mesko?

W Zakładach Metalowych MESKO w Skarżysku-Kamiennej możliwy strajk – informuje Radio Kielce. Po przeprowadzonym przez związkowców referendum okazało się, że większość pracowników opowiada się za akcją protestacyjną.

Zdaniem Stanisława Głowackiego, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” w Mesko główne przyczyny niepokoju pracowników to polityka kadrowa oraz perspektywy rozwoju Zakładów Metalowych. W rozmowie z Radiem Kielce przewodniczący mówi o obawach, czy aby rządowe pieniądze przeznaczone na rozwój „nie zostaną zaprzepaszczone”.

- Pracownicy zwracają także uwagę na przerost zatrudnienia, zwłaszcza w administracji i zatrudnianie osób spoza Skarżyska i najbliższej okolicy - mówi rozgłośni związkowiec.

Zdaniem związkowców potwierdzeniem ich obaw mogą być rozpisane konkursy na stanowisko prezesa zakładu oraz dwóch członków zarządu.

Wkrótce ma zostać podjęta decyzja o podjęciu akcji protestacyjnej.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.