reklama

reklama

/>

XXX Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

XXX Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego XXX Sesja Rady Powiatu Skarżyskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Skarżyskiego Jacek Jeżyk informuje, że 25 lutego o godz. 11.00 odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, sesja odbędzie się w sposób zdalny.

Przebieg obrad można śledzić na stronie internetowej Powiatu Skarżyskiego  lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.
 4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami.
 5. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych po ostatniej sesji.
 6. Wolne wnioski i oświadczenia.
 7. Przyjęcie „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”
 • przedstawienie sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2014-2020”,
 • przedstawienie „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023”.
 1. Przyjęcie „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu skarżyskiego na lata 2021-2023”
 • przedstawienie raportu z realizacji „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu skarżyskiego na lata 2011-2020”,
 • przedstawienie „Strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu skarżyskiego na lata 2021-2023”,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych powiatu skarżyskiego na lata 2021-2023”.
 1. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

8. udzielenia pomocy finansowej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna,

9. udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz gmin powiatu skarżyskiego,

10. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021-2035,

11. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2021 rok,

12. zmieniająca Uchwałę Nr 313/XLIV/2018 Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym,

13. przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2021 rok.

14. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
 •