reklama

reklama

/>

Rada Powiatu Skarżyskiego zabezpieczyła środki na nowe inwestycje drogowe w powiecie

Rada Powiatu Skarżyskiego zabezpieczyła środki na nowe inwestycje drogowe w powiecie Rada Powiatu Skarżyskiego zabezpieczyła środki na nowe inwestycje drogowe w powiecie

W czwartek, 25 lutego po raz 30. obradowała Rada Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji, która odbyła się w trybie zdalnym, radni przyjęli wszystkie uchwały wpisane w porządek obrad. Podjęto m.in. decyzję o wydatkowaniu ponad 1,8 mln zł na nowe zadania w zakresie realizacji inwestycji drogowych.

Sesję zdominowały tematy z zakresu powiatowego rynku pracy, pomocy społecznej oraz sprawy dotyczące dotacji udzielanych przez Powiat Skarżyski. Radni przyjęli dwa ważne dokumenty strategiczne - „Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie skarżyskim na lata 2021-2023” oraz „Powiatową strategię rozwiązywania problemów społecznych powiatu skarżyskiego na lata 2021-2023”. Udzielili także pomocy finansowej na rzecz Gminy Skarżysko-Kamienna oraz pomocy rzeczowej na rzecz gmin powiatu skarżyskiego – Bliżyna, Łącznej Skarżyska-Kamiennej i Suchedniowa. Wprowadzono również zmiany do tegorocznego budżetu powiatu oraz do wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2021-2035. Zgodnie z decyzją radnych powiat dofinansuje kwotą 100 tys. zł przebudowę ul. Spacerowej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Jastrzębiej w Skarżysku-Kamiennej. Dotacja celowa udzielona przez powiat gminie wpłynie na usprawnienie dowozu uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej oraz zwiększy ilość miejsc postojowych, co z kolei korzystnie wpłynie także na działalność placówki.

Ponadto radni powiatu skarżyskiego podjęli decyzję o wprowadzeniu do tegorocznego budżetu, po stronie wydatków, kwoty ponad 1 mln 700 tys. zł na realizację czterech nowych zadań z zakresu infrastruktury drogowej. W ramach tych pieniędzy realizowane będą:

  • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w miejscowości Mostki w Gminie Suchedniów. Na ten cel przeznaczono 600 tys. zł.
  • Remont drogi powiatowej nr 0443T Bliżyn – Ubyszów. Na to zadanie przeznaczono 800 tys. zł.
  • Rozbudowa drogi powiatowej w Lipowym Polu Plebańskim i Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0556T wraz z przebudową mostu. W tym roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa, na którą przeznaczono kwotę 200 tys. zł. Zadanie znalazło się także w wieloletniej prognozie finansowej powiatu.
  • Rozbudowa Al. Tysiąclecia na odcinku od ul. Słowackiego do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego w Skarżysku-Kamiennej. Rada przyznała 120 tys. zł na wykonanie jeszcze w tym roku dokumentacji projektowej. Całe zadanie będzie realizowane w trybie wieloletnim.

Rada zwiększyła także o 100 tys. zł dotację dla Gminy Bliżyn na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na jej terenie.

Ponadto gminy objęte realizacją projektu unijnego „Stop koronawirusowi”, realizowanego przez powiat skarżyski  otrzymają w roku 2021 nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej o łącznej wartości ponad 178 tys. zł.         

Radni podjęli także uchwałę dotyczącą wprowadzenia zmian w uchwale dot. szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi skarżyskiemu lub jego jednostkom budżetowym oraz uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Skarżyskiego oraz Komisji Stałych Rady na 2021 rok.

Pełny zapis XXX sesji Rady Powiatu Skarżyskiego

http://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=955&bip_id=7663

zarząd powiatu podczas XXX sesji rady powiatu

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •