reklama

reklama

/>

Powiat skarżyski ubiega się o środki na rzecz osób niepełnosprawnych

Powiat skarżyski ubiega się o środki na rzecz osób niepełnosprawnych

Wnioski o wartości prawie 1 mln złotych złożył powiat skarżyski do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ten sposób samorząd powiatowy ubiega się o dofinansowanie w wysokości blisko 325 tys. zł w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Jak zaznacza wicestarosta Anna Leżańska pięć wniosków dotyczy dofinansowania zadań, które będą realizowane przez powiat i w jednostkach powiatu. Kolejne trzy wnioski złożyły, za pośrednictwem powiatu, gminy Skarżysko-Kamienna i Suchedniów oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Realizacja zadań ujętych we wnioskach o dofinansowanie planowana jest w 2021 roku.

Dofinansowanie z PFRON umożliwiłoby samorządom realizację zadań mających na celu likwidację różnego rodzaju barier i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Wartość ośmiu wniosków, które powiat skarżyski złożył o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami” szacowana jest na blisko 1 mln zł. Pięć z nich dotyczy bezpośrednio jednostek naszego powiatu i ich wartość szacowana jest na prawie 291,5 tys. zł. Pozostałe trzy wnioski, za naszym pośrednictwem, złożyły dwie gminy - Skarżysko-Kamienna i Suchedniów oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej. Ich łączna wartość stanowi prawie 621 tys. zł – informuje wicestarosta Anna Leżańska. - W ramach złożonych wniosków chcemy przystosować do potrzeb osób z niepełnosprawnościami słuchowymi i wzrokowymi m.in. nasze budynki starostwa powiatowego, poprzez montaż tablic interaktywnych. Tablice te będą pomagały poruszać się osobom niedowidzącym, niedosłyszącym po urzędzie. Wstępny szacowany koszt tego projektu to 136 tys. zł - dodaje wicestarosta.

Zadania ujęte w złożonych o dofinansowanie wnioskach dotyczą przede wszystkim likwidacji barier w komunikowaniu się i architektonicznych, co m.in. umożliwi osobom niepełnosprawnym poprawę dostępności do edukacji czy dostępności do usług publicznych w takich jednostkach jak Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, Bursa Szkolna, Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Skarżysku-Kamiennej, Urząd Miasta i Gminy w Suchedniowie oraz Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej.

Wykaz złożonych projektów do dofinansowania w ramach ,,Programu wyrównywania różnic między regionami III" w 2021 roku

1. ,,Budowa pochylni w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

Szacowany koszt realizacji projektu: 18.700,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 10.285,00 zł
Wkład własny przeznaczony na realizację projektu: 8.415,00 zł
2. „Remont pomieszczenia higieniczno - sanitarnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej

Szacowany koszt realizacji projektu: 31,300,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 17,215,00 zł
Wkład własny przeznaczony na realizację projektu: 14.085,00 zł
3. „Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym komunikowania się poprzez dofinansowanie zakupu niezbędnych do kształcenia specjalnego materiałów, narzędzi i sprzętu" w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej

Szacowany koszt realizacji projektu: 50.934,61 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 28.014,04 zł
Wkład własny przeznaczony na realizację projektu: 22,920,57zł
4. „Montaż wykładzin antypoślizgowych w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz Bursie Szkolnej”

Szacowany koszt realizacji projektu: 54.587,40 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 30.023,07 zł
Wkład własny przeznaczony na realizacji projektu: 24.564,33 zł
5. „Obiekt bez barier - poprawa dostępności do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w komunikowaniu się w trzech budynkach należących do Powiatu Skarżyskiego, będących siedzibami urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu służących celom publicznym”

Szacowany koszt realizacji projektu: 136.100,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 47.635,00 zł
Wkład własny przeznaczony na realizację projektu: 88,465,00 zł
6. ,,Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów o windy dla osób niepełnosprawnych”

Szacowany koszt realizacji projektu; 566.272,32 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 150.000,00 zł
Wkład własny przeznaczony na realizacji projektu: 416,272,32 zł
7. „Zakup monitora interaktywnego wspomagającego procesy kształcenia i komunikowania się uczennicy z niepełnosprawnością w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Skarżysku-Kamiennej”

Szacowany koszt realizacji projektu: 10.350,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 5.967,50 zł
Wkład własny przeznaczony na realizację projektu: 4.882,00 zł
8. „Remont budynku Terapii Zajęciowej" - Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej ,,Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej

Szacowany koszt realizacji projektu: 44,801,00 zł
Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków PFRON: 35.840,00 zł
Wkład własny przeznaczony na realizację projektu: 8,961,00 zł

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •