reklama

reklama

/>

Utrudnienia w ruchu w związku z budową wiaduktu już dają się we znaki

Utrudnienia w ruchu w związku z budową wiaduktu już dają się we znaki

W sobotę rozpoczęły się prace przy rozbudowie układu komunikacyjnego Skarżyska-Kamiennej. Budowa wiaduktu wiąże się ze sporymi utrudnieniami w ruchu dla mieszkańców. Jego tymczasowa organizacja to nieuniknione korki w mieście, które już obserwujemy.

Do czasu zakończenia prac budowlanych kierowcy muszą przemieszczać się zgodnie z tymczasową organizacją. I to już powoduje utrudnienia i zwiększone natężenie ruchu w całym mieście.

Władze powiatu oraz Wykonawca proszą mieszkańców o korzystanie z wyznaczonych objazdów oraz o cierpliwość. Ta z pewnością w najbliższych miesiącach kierowcom się przyda.
Zgodnie z tymczasową organizacją ruchu zamknięty jest odcinek Al. Piłsudskiego od skrzyżowania Al. Tysiąclecia wraz z wiaduktem nad torami kolejowymi do ul. 11-go Listopada (na wysokości stacji paliw Orlen). Do ruchu udostępniono podróżującym Al. Niepodległości.

Połączenie osiedli Dolna Kamienna z Górną Kamienną możliwe jest ulicami Legionów, Ekonomii i drogą krajową nr 42. W celu upłynnienia ruchu na skrzyżowaniu DK 42 ul. Legionów i Ekonomii wybudowane zostało tymczasowe rondo.
Inwestor i Wykonawca proszą mieszkańców o dostosowanie się do obowiązującego, na czas trwania inwestycji, oznakowania.

Przypomnijmy: Umowa z firmą Trakcja S.A. z Warszawy obejmuje wykonanie budowy wiaduktu nad torami kolejowymi oraz rozbudowy układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę Al. Piłsudskiego na odcinku od Al. Tysiąclecia PP do rejonu ul. Towarowej wraz ze skrzyżowaniami i budową ronda turbinowego przy obecnym skrzyżowaniu z Al. Niepodległości wraz z wykonaniem szeregu niezbędnych prac podziemnych związanych z rozbudową kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, przebudową sieci wodociągowej, gazowej, cieplnej i sieci energetycznych, przebudową kanalizacji sanitarnej i urządzeń teletechnicznych, budową kanału technologicznego. Powstaną nowe jezdnie, bus-pasy, nowe chodniki, wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a także wybudowane zostaną zjazdy publiczne i indywidualne oraz zieleńce. Zadanie realizowane jest w ramach partnerskiego projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej" ze środków unijnych pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej”. Jego całkowita wartość wynosi 47 mln zł, przy czym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 36 mln 706 tys. zł.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •