reklama

reklama

/>

Więcej unijnych funduszy dla skarżyskiego projektu

Więcej unijnych funduszy dla skarżyskiego projektu Więcej unijnych funduszy dla skarżyskiego projektu

O ponad 1,5 mln zł wzrośnie dofinasowanie z unijnych środków projektu budowy w Skarżysku - Kamiennej zintegrowanego systemu komunikacyjnego. Taką decyzję podjął obradujący dziś Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

Zakup autobusów, budowa wiaduktu nad linią kolejową, wytyczenie ścieżek rowerowych – układ komunikacyjny w Skarżysku - Kamiennej dzięki wsparciu z funduszy unijnych zyska nowy wymiar. To bez wątpienia największa inwestycja drogowa realizowana w powiecie skarżyskim, która ma kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności.

 - Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu kwoty dofinansowania ze środków UE skarżyskiego projektu do 38 mln 243 tys. zł czyli o 1 mln 537 tys. zł – mówi marszałek Andrzej Bętkowski. – Zwrócił się o to do nas beneficjent, czyli gmina Skarżysko - Kamienna, argumentując to wzrostem kosztów projektu po rozstrzygnięciu przetargu.

Projekt Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku -Kamiennej realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej. Jego całkowita wartość wzrosła po zwiększeniu dofinansowania do 48,5 mln zł.

Warto przypomnieć, że w ramach projektu zaplanowano zakup siedmiu nowych autobusów o łącznej pojemności 630 miejsc, wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej, budowę 2,4 km ścieżek rowerowych, pięciu obiektów „Bike&Ride” z 75 stanowiskami postojowym, wykonanie oświetlenia drogowego typu LED oraz budowę wiaduktu nad linią kolejową nr 8 w celu przekroczenia jej i skomunikowania ze sobą osiedli - Dolna Kamienna i Przydworcowe w Skarżysku - Kamiennej. Ważnym założeniem projektu jest nadanie priorytetu publicznej komunikacji miejskiej poprzez budowę na wiadukcie 2 km buspasów. 

- Realizacja projektu to niezwykle istotne dla społeczności lokalnej przedsięwzięcie, dzięki któremu nastąpi zwiększenie udziału niskoemisyjnego transportu publicznego na obszarze gminy Skarżysko - Kamienna oraz podniesienie dostępności i jakości usług transportu publicznego. Jestem także przekonany, że realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i skrócenia czasu podróży – dodaje marszałek Bętkowski. - Należy również wspomnieć o wymiarze ekologicznym projektu – ograniczeniu emisji CO2 (o 503 ton w skali rocznej), co z pewnością wpłynie na poprawę jakości powietrza.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla to jeden z priorytetów europejskiej polityki klimatyczno - energetycznej. To ważne działanie, szczególnie w kontekście stawianego przez samorząd województwa celu jakim jest przyjazny dla środowiska i czysty region świętokrzyski. 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z powiatem skarżyskim.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •