Logo
Wydrukuj tę stronę

Dzień otwarty w ZST-M

Dzień otwarty w ZST-M Dzień otwarty w ZST-M

W poniedziałek 7 czerwca w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Skarżysku-Kamiennej odbył się dzień otwarty. Wszyscy zainteresowani uczniowie klas ósmych i ich rodzice odwiedzili szkołę. Obejrzeli pracownie, zyskali wiedzę o atrakcyjnych kierunkach kształcenia, cenionych na rynku pracy, jakie ma do zaoferowania ZSTM oraz o życiu szkoły.

Wszelkich informacji udzielali nauczyciele, prezentujący wybrane zawody, pracownicy oraz uczniowie, którzy bardzo miło przyjęli swoich młodszych kolegów, chętnie służyli pomocą przy zwiedzaniu szkoły oraz odpowiadali na pytania. Kandydaci do klas pierwszych zostali życzliwie przyjęci, aby mogli dobrze poczuć się w nowym miejscu.

Oferta edukacyjna szkoły jest ściśle ukierunkowana na profesje rozwojowe i dobrze płatne na rynku pracy, takie jak: technik mechatronik, technik mechanik (w tym operator obrabiarek CNC), technik logistyk, technik eksploatacji portów i terminali, technik transportu kolejowego, technik budownictwa kolejowego, technik elektroenergetyk transportu szynowego (maszynista), technik automatyk. ZSTM jest jedyną szkołą w województwie świętokrzyskim, a jedną z nielicznych w Polsce, która przystąpiła do autorskiego programu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Dzięki temu wielu uczniów kierunków kolejowych pobiera bezzwrotne stypendia fundowane w wysokości od 300 do 500 zł miesięcznie oraz może podjąć pracę. Spółka wspiera szkołę poprzez doposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne, organizowanie praktyk zawodowych i wycieczek. Kolejnym zakładem pracy, który wspiera stypendiami uczniów w zawodach kolejowych, jest spółka PKP Intercity S.A. Stypendia otrzymują również uczniowie kierunków technik mechanik i mechatronik w ramach umowy z ,,Mesko’’ S.A.

ZSTM jest szkołą z tradycjami, która dostosowuje się do wymogów edukacyjnych XXI wieku. Uczestniczy w projektach unijnych, współpracuje z uczelniami wyższymi, umożliwia uczniom poszerzanie wiedzy poprzez praktyki zagraniczne oraz wyposaża pracownie w nowoczesny sprzęt.

Dla tych, którzy w przyszłości chcą znaleźć pracę w służbach mundurowych, szkoła proponuje innowację wojskową i policyjną. Młodzież często wyjeżdża na strzelnicę w Starachowicach oraz na zajęcia do Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych, a po dwuletnim szkoleniu otrzymuje certyfikaty.

Uczniowie, którzy dziś odwiedzili ZSTM wyszli z przekonaniem, że po ukończeniu tej szkoły mają szeroki wachlarz możliwości: oprócz wykształcenia ogólnego mogą zdobyć atrakcyjny zawód, co pozwoli im wybierać wśród wielu ofert pracy, a kontynuując naukę na wyższej uczelni na dowolnie wybranym kierunku, mogą uzyskać dofinansowanie do studiów wyższych.

 

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.