reklama

reklama

/>

Prace przy budowie wiaduktu wchodzą na teren kolei

Prace przy budowie wiaduktu wchodzą na teren kolei

Rusza kolejny etap realizacji inwestycji związanej z rozbudową układu komunikacyjnego miasta Skarżyska-Kamiennej. W poniedziałek, 7 czerwca Sekcja Eksploatacji PKP w Skarżysku-Kamiennej, po uzgodnieniu regulaminu prowadzenia ruchu kolejowego, przekazała wykonawcy - firmie Trakcja S.A. Warszawa plac budowy pod realizację zadania „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Piłsudskiego nad torami kolejowymi”. Przekazany plac obejmuje odcinek linii kolejowej nr 8 Warszawa – Kraków przebiegający przez Skarżysko.

W trakcie spotkania strony ustaliły zakresy prac i warunki korzystania z terenu, którego właścicielem jest PKP. Ustalenia zostały zatwierdzone podpisaniem protokołu przekazania placu budowy.

Okres prowadzonych robót w ramach budowy, przebudowy, rozbudowy na terenie kolei przewiduje się od 7 czerwca 2021 do końca 2022 r.

Jak informuje kierownik budowy firmy Trakcja S.A. Jacek Kolanowski w pierwszej kolejności zostaną usunięte kolizje z nowo projektowanym wiaduktem tj. przestawienie słupów trakcyjnych, przełożenie kabli teletechnicznych i elementów sterowania ruchem. Pozwoli to na budowę konstrukcji wspornej pod ciepłociąg. Po przełożeniu ciepłociągu wykonawca będzie mógł przystąpić do rozbiórki istniejącego wiaduktu.

W przekazaniu uczestniczyli:

  • przedstawiciele Inwestora (Powiatu Skarżyskiego) – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, Kierownik sekcji inwestycji ZDP Stanisław Zięba;
  • przedstawiciele wykonawcy (Trakcja S.A.) – kierownik budowy Jacek Kolanowski, kierownik robót mostowych Paweł Kaca;
  • przedstawiciele PKP S.A. – kierownik rejonu Radom Janusz Sieczka (PKP Energetyka), kierownik obszaru Jan Paciej (PKP TELKOL);
  • przedstawiciele użytkownika (ISE Skarżysko-Kamienna) – Grzegorz Szumielewicz, Piotr Sukiennik; inspektor nadzoru - Paweł Osiecki;
  • inspektor nadzoru robót drogowych - Krzysztof Grosicki.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •