reklama

reklama

/>

Ponad 295 tys. zł pozyskał powiat skarżyski na rzecz osób niepełnosprawnych

Ponad 295 tys. zł pozyskał powiat skarżyski na rzecz osób niepełnosprawnych Ponad 295 tys. zł pozyskał powiat skarżyski na rzecz osób niepełnosprawnych

Ponad 295 tys. zł pozyskał powiat skarżyski na rzecz osób niepełnosprawnych. We wtorek, 13 lipca w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach starosta Artur Berus i wicestarosta Anna Leżańska podpisali z dyrektorem Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzejem Michalskim umowy w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III, obszar B”.

W podpisaniu umów uczestniczył Krzysztof Słoń, senator RP. Dofinansowanie otrzymało łącznie 6 zadań wnioskowanych przez powiat i za jego pośrednictwem. Wśród nich jest projekt pod nazwą „Obiekt bez barier - poprawa dostępności do usług publicznych dla osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier w komunikowaniu się w trzech budynkach należących do Powiatu Skarżyskiego, będących siedzibami urzędu i jednostek organizacyjnych powiatu służących celom publicznym”.

Jest to kolejny przykład zarówno dobrze przygotowanych wniosków, za co dziękuję pracownikom merytorycznych wydziałów, jak i dobrej współpracy naszego samorządu z PFRON. Cieszą mnie wszystkie dofinansowane zadania dzięki, którym nasze jednostki będą mogły jeszcze skuteczniej likwidować niepełnosprawnym istniejące bariery. Szczególnie jestem dumny z dofinansowania kwotą blisko 48 tys. zł zadania, które przyczyni się do likwidacji barier w komunikowaniu się w budynkach starostwa. Te środki umożliwią nam przystosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami słuchowymi i wzrokowymi poprzez montaż tablic interaktywnych. Przy pomocy tych tablic osoby niedowidzące i niedosłyszące będą miały ułatwione samodzielne poruszanie się po urzędzie – mówi starosta Artur Berus.

Wstępny szacunkowy koszt realizacji projektu „Obiekt bez barier…” to 136 tys. zł. Powiat na ten cel z własnego budżetu przeznaczy ponad 88 tys. zł.     

Jak informuje wicestarosta Anna Leżańska w ramach podpisanych z PFRON umów powiat i jego jednostki zrealizują łącznie cztery projekty. Dwa pozostałe projekty realizować będą - gmina Suchedniów oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej, które o dofinansowanie wnioskowały za pośrednictwem powiatu. 

Obok realizacji projektu powiatu „Obiekt bez barier…” pozyskane z PFRON środki w łącznej wysokości 295 644,07zł przeznaczone będą na budowę pochylni i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych pomieszczenia higieniczno - sanitarnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej, a także na montaż wykładzin antypoślizgowych w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej oraz Bursie Szkolnej”. Gmina Suchedniów w budynku Urzędu Miasta i Gminy wybuduje windy dla osób niepełnosprawnych, a Stowarzyszenie Na Rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej ,,Tęcza" w Skarżysku-Kamiennej wykona remont budynku Terapii Zajęciowej.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •