Logo
Wydrukuj tę stronę

Zarząd Powiatu Skarżyskiego dofinansował remont kuchni i jadalni w ZPE-W

Zarząd Powiatu Skarżyskiego dofinansował remont kuchni i jadalni w ZPE-W Zarząd Powiatu Skarżyskiego dofinansował remont kuchni i jadalni w ZPE-W

Zarząd Powiatu Skarżyskiego podczas posiedzenia w dniu 21 lipca, podjął decyzję o dofinansowaniu, kwotą 34 tys. 200 zł, remontu kuchni i jadalni w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Pieniądze te, w związku z koniecznością zwiększenia prac, przeznaczone zostaną na wykonanie ścian i podłóg zaplecza kuchennego oraz ścian w pomieszczeniu kuchni, a także wyremontowanie schodów łączących kuchnię z jadalnią. Starosta Artur Berus, w minionym tygodniu, wizytował placówkę pod kątem postępu prowadzonych prac remontowych.

W okresie wakacyjnym w Bursie Szkolnej Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej wykonywany jest generalny remont kuchni i jadalni. Prace te prowadzone są w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu" moduł 3, na lata 2019 - 2023, którego celem jest odtworzenie stołówek i jadalni szkolnych. Powiat na ten cel pozyskał z rządowego programu 80 tys. zł oraz z własnego budżetu, jako wkład własny, przeznaczył 20 tys. zł..

Remont, którego koszt wynosi 100 tys. zł, obejmuje zakup materiałów budowlanych, doposażenie kuchni i stołówki w niezbędny sprzęt gastronomiczny, rozbiórkę, przygotowanie podłoża oraz położenie płytek podłogowych i ściennych w pomieszczeniach takich jak jadalnia, zmywalnia, wydawalnia i kuchnia, a także wykonanie remontu istniejącej kuchennej instalacji hydraulicznej i kanalizacyjnej.

Jak informuje wicedyrektor szkoły Aneta Łoboda w ramach prac obecnie w pomieszczeniach stołówki, wydawalni i zmywalni położone zostały płytki na podłogach wraz cokołami oraz wykonywane są ściany w kuchni. W najbliższych dniach planowane jest wykonie odwodnienia w kuchni oraz ułożenie tam podłogi. Zgodnie z umową remont ma potrwać do końca sierpnia br..

W minionym tygodniu placówkę odwiedził starosta Artur Berus. Miał więc okazję przyjrzeć się z bliska postępom prowadzonych prac remontowych.

- Remont kuchni i jadalni w tej placówce jest szczególnie potrzeby. W ciągu roku z posiłków korzysta tu ok. 200 uczniów - mówi starosta Artur Berus, - To bardzo istotne, że pozyskujemy środki zewnętrzne, przy pomocy których możemy wspierać działania naszych jednostek oświatowych. Pieniądze te w połączeniu z naszymi środkami budżetowymi ułatwiają nie tylko rozwój szkół w zakresie edukacji, ale także w sferze polepszania warunków lokalowych – dodaje starosta.

W związku z koniecznością zwiększenia zakresu prac Zarząd Powiatu Skarżyskiego, podczas posiedzenia w dniu 21 lipca, podjął decyzję o dofinansowaniu remontu kuchni i jadalni dodatkową kwotą w wysokości 34 tys. 200 zł. Dofinansowanie przyznane przez zarząd przeznaczone będzie na wykonanie - ścian w pomieszczeniu kuchni, ścian i podłóg zaplecza kuchennego oraz schodów łączących kuchnię z jadalnią.

- Na zwiększenie kosztów remontowanych pomieszczeń złożyły się dwie kwestie – znaczny wzrost cen materiałów budowlanych oraz to, że remontowany budynek był budowany jeszcze w starej technologii – informuje Katarzyna Bilska, członek zarządu odpowiedzialna za oświatę powiatową zaznaczając, że w okresie wakacji w szkołach powiatowych finalizowane są zadania, na które powiat pozyskał dodatkowe środki zarówno rządowe, jak i od sponsorów prywatnych. – W ZPEW i bursie z pozyskanych pieniędzy z PFRON zamontowane zostaną wykładziny antypoślizgowe, a ze środków własnych powiatu poprawiony zostanie monitoring na terenie placówki oraz dodatkowe prace w zakresie ppoż.. Warto tez wspomnieć, że z pozyskanych z PFRON pieniędzy także w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Skarżysku-Kamiennej zostanie wybudowana pochylnia oraz zostanie dostosowane dla osób niepełnosprawnych pomieszczenie higieniczno – sanitarne – dodaje K. Bilska podkreślając, że praktycznie w każdej szkole w okresie wakacji realizowane są dodatkowe prace i remonty bieżące, które będą ułatwiać funkcjonowanie placówek w roku szkolnym.

Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych mieszczący się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Szkolnej 15 prowadzi edukację w ramach przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły branżowej I-go stopnia (na kierunkach stolarz, cukiernik, kucharz), a także szkoły przysposabiającej do pracy oraz liceum ogólnokształcącego. Prowadzi także internat z grupami wychowawczymi oraz grupy rewalidacyjno – wychowawcze. W ZPEW z kształcenia mogą korzystać dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi już od 3. aż do 24. roku życia.

starosta i dyrektor ZPEW w remontowanym pomieszczeniu

 

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.