reklama

reklama

/>

reklama

/>

MPWiK informuje o o zmianie taryfy za wodę i ścieki

MPWiK informuje o o zmianie taryfy za wodę i ścieki MPWiK informuje o o zmianie taryfy za wodę i ścieki

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku - Kamiennej informuje, że decyzją z dnia 30 czerwca tego roku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie została zatwierdzona nowa taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gmin: Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne, Wąchock w miejscowości Parszów, Bliżyn w miejscowościach: Bugaj, Brzeście, Wołów i Zagórze oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gmin Skarżysko-Kamienna, Skarżysko Kościelne na okres 3 lat.

Poniżej treść pisma od MPWiK sp. z o.o. w Skarżysku-Kamiennej:

Nowe taryfy obowiązują od dnia 24.07.2021 r. i zostały ustalone na najbliższe 3 lata.

Jak kształtują się ceny wody i ścieków na obszarze działalności Spółki w pierwszym roku obowiązywania taryfy?

Przykład 1: stawki dla gospodarstw domowych:
- wzrost ceny wody – 0,38 zł za 1 m3 (brutto)
- wzrost ceny ścieków – 0,41 zł za 1 m3 (brutto)

Przykład 2: stawki dla grupy pozostałych odbiorców (przedsiębiorcy i instytucje):
- obniżenie ceny wody – 0,88 zł za 1 m3 (brutto)
- wzrost ceny ścieków – 0,14 zł za 1 m3 (brutto)

Ustalony także został nowy system naliczania opłaty abonamentowej (koszty utrzymania w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wraz z usługą odczytu wodomierza i rozliczenia należności).
Dotychczas opłata ta była doliczana do każdej wystawionej faktury. Teraz będzie naliczana w okresach miesięcznych oddzielnie dla wody i dla ścieków.

Wyliczenie (symulacja) opłat za wodę i ścieki
od dnia 24.07.2021 roku dla:

1. Gospodarstwa domowego, 4 osoby w domu jednorodzinnym,
przy średnim zużyciu 3 m3/ osobę na miesiąc (woda + ścieki):

- według dotychczasowych stawek – 129,47 zł
- według nowych stawek – 145,22 zł

Wzrost opłaty - 15,75 zł brutto

2. Gospodarstwa domowego, 4 osoby w budynku wielorodzinnym zarządzanym przez Wspólnotę (umowy MPWiK z Odbiorcami),
przy średnim zużyciu 3 m3/ osobę na miesiąc (woda + ścieki):

- według dotychczasowych stawek – 129,31 zł
- według nowych stawek – 142,58 zł

Wzrost opłaty - 13,27 zł brutto

Powyższe wyliczenia są informacją poglądową, uproszczoną i nie obejmują wszystkich grup odbiorców wykazanych w taryfie. Nie dokonaliśmy wyliczenia dla grupy „pozostali odbiorcy”, ponieważ nie można założyć typowego zużycia dla podmiotów z tej grupy.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •