Logo
Wydrukuj tę stronę

„Powiatowy Spacer Pokoleniowy – Z kijkami po powiecie skarżyskim” tym razem wokół Zalewu Rejowskiego

„Powiatowy Spacer Pokoleniowy – Z kijkami po powiecie skarżyskim” tym razem wokół Zalewu Rejowskiego „Powiatowy Spacer Pokoleniowy – Z kijkami po powiecie skarżyskim” tym razem wokół Zalewu Rejowskiego

W czwartkowe południe (7 października) grupa około sześćdziesięciu osób wzięła udział w projekcie „Powiatowy Spacer Pokoleniowy – Z kijkami po powiecie skarżyskim” organizowanym przez Stowarzyszenie „Włącz się” przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Skarżyskiego.

Czwartkowy spacer, kolejny już w ramach projektu, odbył się w Skarżysku-Kamiennej wokół Zalewu Rejów. Uczestnicy spotkali się jednak najpierw przy wspólnym ognisku na terenie Ruin Wielkiego Pieca.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Powiatu Skarżyskiego: wicestarosta Anna Leżańska oraz członkowie zarządu powiatu Katarzyna Bilska i Adam Ciok.

W rozmowie przy poczęstunku podkreślano, jak istotna jest międzypokoleniowa integracja lokalnej społeczności, której tego rodzaju spotkania służą. Urokliwy krajobraz sprzyjał także wspólnym fotografiom, ognisko zaś zachęcało do śpiewu.

„Powiatowy Spacer Pokoleniowy – Z kijkami po powiecie skarżyskim” został zorganizowany przez Stowarzyszenie „Włącz się” przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Skarżyskiego. Miejsce na ognisko udostępniło i przygotowało Muzeum im. Orła Białego.

Organizatorki wydarzenia Monika Pogodzińska i Paulina Pałka dziękują uczestnikom oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji i wsparli wydarzenie.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.