Logo
Wydrukuj tę stronę

Młodzieżowa Rada Miasta V kadencji rozpoczęła pracę

Młodzieżowa Rada Miasta V kadencji rozpoczęła pracę

Nowo wybrana Młodzieżowa Rada Miasta kadencji 2021 – 2022 oficjalnie rozpoczęła pracę. W poniedziałek 11 października – na I sesji – młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze, złożyli ślubowanie i podjęli pierwsze decyzje.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej V kadencji odbywały się 30 września w trzech skarżyskich szkołach średnich. Mandat zdobyło 20 osób:

 • Patryk Jędrzejczyk – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Natalia Molasy – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Matylda Ciecierska – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Oliwia Figarska – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Daria Dudek – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Jakub Półtorak – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Zuzanna Mańka – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Angelika Pietras – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Anna Dulęba – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego
 • Małgorzata Mańkowska – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • Kacper Goździk – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • Wojciech Iwański – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • Michalina Jedlińska – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • Piotr Langer-Żuk – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • Karolina Ćwierz – II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
 • Jakub Młodawski – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
 • Mateusz Młynarczyk – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
 • Jakub Karbownik – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
 • Julia Kusztal – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
 • Patrycja Pogorzelska – Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika

Pierwsza, uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Miasta odbyła się w Urzędzie Miasta 11 października. W obradach uczestniczyli także: przewodniczący Rady Miasta Leszek Golik, prezydent Skarżyska-Kamiennej Konrad Krönig oraz sekretarz miasta Bernard Antos.

– Gratuluję Wam zdobycia mandatu, a przede wszystkim tego, że już w tym wieku jesteście bardzo zaangażowani w sprawy miasta i interesujecie się samorządem. Cieszę się na naszą współpracę – mówił prezydent Skarżyska-Kamiennej.  

Młodzi radni odebrali zaświadczenia o wyborze, następnie złożyli ślubowanie i przeprowadzili pierwsze głosowania, wybierając przewodniczącego i jego zastępcę, a także sekretarza. Funkcje te będą pełnili:

 • Matylda Ciecierska – przewodnicząca MRM
 • Jakub Karbownik – wiceprzewodniczący MRM
 • Kacper Goździk – sekretarz MRM

Młodzieżowa Rada Miasta pełni funkcję konsultacyjną i doradczą Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej oraz propagowania aktywności społecznej wśród młodzieży miasta Skarżyska-Kamiennej.

Młodzi radni reprezentują potrzeby i problemy młodzieży, mogą też przedstawiać pomysły na rozwój miasta.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta jest reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji samorządowych i rządowych oraz organizacji pozarządowych, zgłaszanie wniosków i opinii w sprawach dotyczących szeroko pojętych problemów młodzieży oraz umożliwienie młodzieży aktywnego udziału w życiu społecznym miasta.

Kadencja Młodzieżowej Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej trwa rok.

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.