Logo
Wydrukuj tę stronę

Otwarto nową pracownię gastronomiczną w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych

Otwarto nową pracownię gastronomiczną w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych Otwarto nową pracownię gastronomiczną w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych

We wtorek, 12 października w Zespole Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej otwarto nową pracownię gastronomiczną. Będzie ona służyć uczniom kierunków kucharz i cukiernik do praktycznej nauki zawodu. W uroczystym otwarciu nowej pracowni wzięli udział przedstawiciele zarządu powiatu skarżyskiego – starosta Artur Berus oraz członkowie Katarzyna Bilska i Adam Ciok.

Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej w ramach klas branżowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego kształci młodzież w kierunkach o specjalności kucharz oraz cukiernik. To dla uczniów tych specjalności powstała w szkole nowa pracownia gastronomiczna. - Wcześniej pracowaliście przy jednej kuchni teraz macie ich cztery. Dbajcie o tę pracownię jak o swoją własną mówił podczas otwarcia dyrektor placówki Artur Szumielewicz dziękując jednocześnie sponsorom za otrzymane wsparcie. Pracownia została wyposażona w nowy sprzęt, niezbędne urządzenia i artykuły gastronomiczne oraz meble.

Bardzo miło jest otworzyć nową pracownię gastronomiczną. W ostatnim czasie zwiększyła się aktywność szkoły. Gratuluję inicjatywy. Myślę, że wszystkim uczniom będzie się lepiej uczyć zawodu w nowej pracowni - mówił starosta Artur Berus informując, że placówkę czekają kolejne zmiany. - Zarząd powiatu podjął decyzję o budowie boiska wielofunkcyjnego. Będzie to boisko pełnowymiarowe o nawierzchni Orlik. Jest już wykonana dokumentacja techniczna. Chcemy to zadanie wprowadzić do budżetu powiatu na 2022 r. – zaznaczył starosta.         

Po symbolicznym przecięciu wstęgi zaproszeni goście mogli zwiedzić nową pracownię.

Wśród gości byli starosta Artur Berus oraz członkowie zarządu powiatu skarżyskiego Katarzyna Bilska i Adam Ciok, przedstawiciel kuratorium oświaty Marzena Zajączkowska, sponsorzy – nadleśniczy Nadleśnictwa Suchedniów Piotr Fitas, właściciel skarżyskiej firmy Freedom Hubert Olejarz, przedstawiciele Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Pomocy Dzieciom I Młodzieży “Kotwica”, nauczyciele oraz uczniowie.

goście podczas otwarcia pracowni

uczniowie kierunków gastronomicznych

starosta gratuluje nowej pracowni

podziękowania dla sponsorów

uczniowie placówki

nowa pracownia wyposażenie

nowa pracownia wyposażenie

nowa pracownia wyposażenie

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.