reklama

reklama

/>

We Włoszczowie powstanie nowe rondo

We Włoszczowie powstanie nowe rondo We Włoszczowie powstanie nowe rondo

Marszałek Andrzej Bętkowski i Tomasz Jamka, członek Zarządu Województwa podpisali z Powiatem Włoszczowskim oraz Gminą Włoszczowa umowę w sprawie udzielenia województwu świętokrzyskiemu dotacji celowej na sumę 1 360 000 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego we Włoszczowie”.

Podpisy pod umową złożyli starosta Dariusz Czechowski i wicestarosta Łukasz Karpiński oraz Grzegorz Dziubek, burmistrz Włoszczowy. W wydarzeniu uczestniczyli także poseł Mariusz Gosek oraz radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Artur Konarski.

Zgodnie z warunkami umowy Powiat Włoszczowski oraz Gmina Włoszczowa udzielą pomocy finansowej w kwocie po 680 000 zł. Wkład Województwa Świętokrzyskiego również będzie wynosił 680 000zł. Łączna, przewidywana wartość włoszczowskiej inwestycji to 2 040 000 zł.

Zadanie polega na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 785 poprzez budowę ronda na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, Młynarskiej i Głowackiego. W ramach planowanej inwestycji przewidywana jest rozbudowa skrzyżowania zwykłego dróg wojewódzkich nr 742 (ul. Sienkiewicza i Młynarska) oraz nr 785 (ul. Sienkiewicza) i drogi powiatowej (ul. Głowackiego) na skrzyżowanie o ruchu okrężnym o średnicy zewnętrznej 32m wraz z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej.

Wody opadowe zebrane z jezdni, chodników i zieleńców będą sprowadzane do istniejących oraz nowoprojektowanych wpustów deszczowych, a następnie i do istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej. Planowana jest także przebudowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci gazowej, teletechnicznej i elektrycznej.

Inwestycja ma zostać zakończona 31 stycznia 2021 roku.


Źródło: Urząd Marszałkowski

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •