reklama

reklama

/>

Nowa siedziba włoszczowskich policjantów

W piątek tj. 07 lutego 2014 roku nastąpi uroczyste otwarcie nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie. Nowe obiekty z pewnością przyczynią się do poprawy warunków pracy i służby włoszczowskich stróżów prawa, ale także będą sprzyjały poprawie warunków obsługi obywateli.

Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie obejmuje obszar o powierzchni 909 km2. Siedziba komendy znajduje się we Włoszczowie przy ul. Świeżej 18. W 2013 roku 78 policjantów czuwało nad bezpieczeństwem mieszkańców 6 gmin ( Włoszczowy, Krasocina, Kluczewska, Secymina, Radkowa oraz Moskorzewa). Główny budynek włoszczowskiej Policji przed modernizacją miał 633 m2 powierzchni użytkowej. Powierzchnia zabudowy była zbyt mała w stosunku do osób w niej zatrudnionych. Nie była również zgodna z obowiązującymi przepisami dla budynku użyteczności publicznej i dla obiektu służbowego Policji.

Początek starań o rozbudowę siedziby włoszczowskich policjantów to rok 2002, kiedy to dzięki pomocy finansowej władz samorządowych powiatu włoszczowskiego, Policja zyskała jedną z działek pod planowaną inwestycję. Drugą z nich Policja zakupiła w 2009 roku.

Modernizacja istniejącego już budynku oraz budowa nowego skrzydła nie byłaby możliwa, gdyby nie pomoc Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, Urzędu Gminy we Włoszczowie oraz wszystkich gmin powiatu włoszczowskiego, które służyły nie tylko wsparciem finansowym, ale również dobrą radą w trakcie realizacji całej inwestycji. W oparciu o zaktualizowaną dokumentację kosztorysową wartość zadania wyniosła ponad 6 200 000 złotych.

Do 31.12.2013r. poniesiono nakłady finansowe w wysokości 6 200 947,74 zł. (3 972,52 zł/m²)
- 2008r. – 97 000,00 zł,
- 2011r. – 312 175,00 zł,
- 2012r. – 2 394 000,01 zł,
- 2013r. – 3 397 772,73 zł.

Całość modernizacji zrealizowano ze środków:
- przewidzianych w ramach Ustawy z dnia 12 stycznia 2007r. o utworzeniu programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009 z dnia 12.01.2007r. w wysokości 33 500,00 zł.
- ze Starostwa Powiatowego we Włoszczowie w wysokości – 23 500,00 zł.
- z Urzędu Gminy Włoszczowa w wysokości 15 000,00 zł.
- z Urzędu Gminy Krasocin w wysokości – 10 000,00 zł.
- z Urzędu Gminy Kluczewsko w wysokości 5 000,00 zł.
- z Urzędu Gminy Secemin w wysokości 10 000,00 zł.
- z Budżetu Policji KGP w wysokości 1 614 000,01 zł.
- ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja obiektów Policji garnizonu świętokrzyskiego” - w wysokości 292 175,00 zł.
- z Rezerwy celowej nr 745 Budżetu Państwa w wysokości 800 000,00zł.
- z Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji w wysokości 3 397 772,74 zł.

Początek prac budowlanych to połowa 2012 roku. W tym czasie dobudowano nowe skrzydło, zmodernizowano istniejące już pomieszczenia, powstały nowe garaże, wyremontowano kotłownie i kojce dla policyjnych psów.

26.07.2012 roku, podczas obchodów święta Policji we Włoszczowie, nastąpiło uroczyste podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego rozbudowy siedziby włoszczowskich policjantów. Udział w nim wzięli między innymi: Zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach podinsp. Rafał Kochańczyk, Wicewojewoda Świętokrzyski Grzegorz Dziubek, przedstawiciele instytucji i służb współdziałających na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej oraz władze samorządów gmin i powiatu włoszczowskiego.

Kubatura nowych budynków to ponad 7 300 m3; natomiast powierzchnia użytkowa powiększyła się o 927 m2 i wynosi 1 560 m2.  Trzykondygnacyjny budynek po przebudowie spełnia warunki stawiane obiektom policyjnym.  Na parterze budynku znajdują się:
pomieszczenia służby dyżurnej, pomieszczenia dla osób zatrzymanych, pokoje przesłuchań i okazania, magazyn uzbrojenia, pomieszczenia techniczne, recepcja, poczekalnia, punkt przyjęć interesantów, wc (dostosowany dla osób niepełnosprawnych).

Na I piętrze budynku znajdują się: pomieszczenia dla kierownictwa jednostki, Zespół Kadr i Szkolenia, OIN, Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego.

Na II piętrze budynku znajdują się: sala narad, Zespół ds. Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia, Łączność i Informatyka, Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego, Wydział Kryminalny.

Na poddaszu budynku znajdują się: sala rekreacyjna z szatnią, umywalnią i wc, pomieszczenia socjalno-gospodarcze, pomieszczenia techniczne.

Nowe pomieszczenia komendy to:
- Budynek główny o powierzchni użytkowej – 1 355,50 m².
- Budynek garażowy o powierzchni użytkowej – 148,66 m².
- Budynek kuchni przystosowany do przygotowania posiłków dla psów i kotłowni o powierzchni użytkowej – 50,37 m².
- Kojce dla psów o powierzchni użytkowej – 16,67 m²

W 2013 roku rozpoczęto również inwestycję, która obejmowała wykonanie drogi dojazdowej i miejsc parkingowych dla samochodów służbowych i pojazdów interesantów. Wartość kosztorysowa inwestycji wyniosła 201 467,58 złotych. Kwota 190 740, 57 złotych pochodziła z Budżetu Komendy Głównej Policji.

Dzięki staraniom kolejnych Komendantów Powiatowych Policji we Włoszczowie: podinspektora Grzegorza Turka, inspektora Leszka Zmarzłego, inspektora Tomasza Śliwińskiego, młodszego inspektora Sławomira Sędybyła, młodszego inspektora Krzysztofa Kozieł oraz obecnego Komendanta podinspektora Piotra Wrześniewskiego, włoszczowska Policja zyskała budynek na miarę XXI wieku.

Inwestycja poprawi warunki pracy policjantów i pracowników Policji oraz warunki obsługi obywateli. Realizacja inwestycji modernizacji budynków przy ul. Świeżej 18 przeprowadzona była w ramach „Programu standaryzacji komend i posterunków Policji”. Wszystkie nowe pomieszczenia włoszczowskiej komendy spełniają rygorystyczne normy tego programu.

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji zakłada poprawę warunków obsługi obywateli oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Policji. Celem programu jest stworzenie jednolitego standardu zewnętrznego i wewnętrznego komend powiatowych, miejskich i rejonowych oraz komisariatów. Dzięki działaniom, podjętym w ramach programu, możliwe będzie m.in. usuwanie oraz zapobieganie powstawaniu barier w dostępie mieszkańców do komend i komisariatów.

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji będzie realizowany w latach 2013 -2015, a jego wykonawcą jest Komendant Główny Policji. Komendant odpowiedzialny jest za całość przeprowadzanych zadań inwestycyjnych i remontowych. Natomiast komendanci wojewódzcy (stołeczny) Policji odpowiedzialni są za realizację programu na terenie swoich garnizonów. Nadzór nad całością programu sprawuje minister spraw wewnętrznych poprzez zespół ds. programu standaryzacji komend i komisariatów Policji.

źródło: KWP w Kielcach, KPP we Włoszczowie.

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •