Logo
Wydrukuj tę stronę

Badanie: branża budowlana w najlepszej kondycji od początku pandemii

Badanie: branża budowlana w najlepszej kondycji od początku pandemii Badanie: branża budowlana w najlepszej kondycji od początku pandemii

Branża budowlana jest w najlepszej kondycji od początku pandemii, połowa firm spodziewa się wzrostu sprzedaży, a prawie jedna trzecia uważa, że dzięki epidemii koronawirusa branża rozwinie się - wynika z barometru Europejskiego Funduszu Leasingowego na III kw. br.

Subindeks Barometru EFL na III kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 52,9 pkt., o 1 pkt proc. więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem. Jak podkreśla EFL, jest to najwyższy wynik od początku pandemii. Największy wpływ na odczyt (powyżej progu ograniczonego rozwoju, który wynosi 50 pkt.) miały bardzo dobre prognozy dotyczące sprzedaży – połowa przedsiębiorstw budowlanych spodziewa się jej wzrostu. 3 proc. spodziewa się zmniejszenia obrotów.

Poprawy płynności finansowej spodziewa się 37,5 proc. przedsiębiorców. Jak zaznaczono, na duże odbicie w inwestycjach jeszcze nie ma co liczyć – zdecydowana większość zapytanych (77,5 proc.) uważa, że pozostaną one na niezmienionym poziomie co ostatnio, a tylko niespełna 4 proc. planuje więcej inwestować w najbliższych miesiącach. 37,5 proc. prognozuje mniejsze zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne, wobec 2,5 proc. przewidujących zwiększenie tego zapotrzebowania - wynika z Barometru.

"Po trudnym pierwszym półroczu ubiegłego rok, w którym wszyscy mierzyliśmy się z pierwszymi skutkami pandemii koronawirusa, i drugim, który dawał nadzieje na odbicie branży, z każdym miesiącem tego roku sytuacja w budownictwie poprawiała się. Od stycznia do czerwca 2021 roku firmy leasingowe sfinansowały sprzęt budowlany o wartości prawie 2 mld zł, co oznacza ponad 37 proc. wzrost w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. Widzimy więc ruch w branży” - skomentował prezes zarządu EFL Radosław Woźniak.

Dodał, że Barometr EFL, który wybiega w przyszłość, jednoznacznie nie wskazuje na powrót koniunktury, ale pokazuje, że same firmy budowlane liczą na utrzymanie się dobrej sytuacji w drugiej części tego roku.

EFL zaznacza, że budownictwo jest jedną z dwóch branż, które w najnowszym barometrze odnotowały poprawę nastrojów (obok HoReCa). Wartość wskaźnika od początku tego roku nieznacznie rośnie. W pomiarze na I kwartał (realizowanym na przełomie grudnia 2020 i stycznia 2021 roku) subindeks wyniósł 48,8 pkt., a na II kwartał br. (realizowanym na przełomie marca i kwietnia br.) 51,9 pkt.

Ponad połowa przedstawicieli budowlanki (54 proc.) uważa, że wpływ pandemii koronawirusa jest neutralny biznesowo. 41 proc., wskazuje na negatywny charakter pandemii.

36 proc. przedsiębiorców ocenia, że w kontekście kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, sytuacja w ich branży w ciągu najbliższych 6 miesięcy poprawi się. To drugi najlepszy wynik spośród sześciu badanych sektorów (45 proc. firm produkcyjnych jest podobnego zdania). Ponad połowa (52,5 proc.) uważa, że sytuacja pozostanie bez zmian. Tylko 6 proc. zapytanych jest zdania, że się pogorszy.

EFL wskazuje, że budownictwo, obok przemysłu, jest branżą, w której upadki firm są najrzadziej wskazywane jako efekt pandemii. Tylko co 4 proc. przedsiębiorców uważa, że w wyniku pandemii koronawirusa zamknie się wiele firm budowlanych. Dla porównania, w HoReCa tego zdania jest aż 85 proc. zapytanych, a w handlu 22,5 proc. Prawie co trzecia firma budowlana uważa, że dzięki pandemii branża rozwinie się. Większymi optymistami są tylko firmy produkcyjne (45 proc. takich wskazań).

Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu (tj. rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe). Badanie przygotowywane jest przez Ecorys na zlecenie Europejskiego Funduszu Leasingowego SA., a jego wyniki są publikowane co kwartał. Jego uczestnicy to mikro, małe i średnie firmy terenu całej Polski. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 600 mikro, małych i średnich firm. Aktualna edycja badania odbyła się od 18 czerwca do 2 lipca 2021 r.

Barometr COVID-19 to dodatkowe badanie towarzyszące Barometrowi EFL, zapoczątkowane w marcu 2020 r. Jest realizowane co miesiąc.

 

(PAP)

© Telewizja Świętokrzyska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa

Copyright (C) Korzystanie z materiałów redakcyjnych Telewizji Świętokrzyskiej
wymaga wcześniejszej zgody Telewizji Świętokrzyskiej oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych Telewizja Świętokrzyska
wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych
w programach oraz na Portalu www.tvswietokrzyska.pl jest zabronione.