reklama

reklama

/>

reklama

/>

Unijne wsparcie na rozwój obszarów rybackich w województwie świętokrzyskim

Unijne wsparcie na rozwój obszarów rybackich w województwie świętokrzyskim Unijne wsparcie na rozwój obszarów rybackich w województwie świętokrzyskim

W Starostwie Powiatowym we Włoszczowie marszałek Andrzej Bętkowski i członek zarządu województwa Marek Jońca podpisali 22 umowy o dofinansowanie w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, finansowanego  ze środków  Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Pomoc o łącznej wartości ponad 2,8 mln zł została przyznana gminom, instytucjom kultury, organizacjom pozarządowym wybranym przez Świętokrzyską Rybacką Lokalną Grupę Działania. W wydarzeniu uczestniczyli także radni województwa Jolanta Tyjas i Artur Konarski.

Jak informuje marszałek Andrzej Bętkowski - Środki te zostaną wykorzystane na realizację projektów związanych z tworzeniem, rozwojem i wyposażeniem ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, w tym z rewitalizacją stawów, remontem zbiorników wodnych wraz z  zagospodarowaniem, budową lub modernizacją placów zabaw, siłowni zewnętrznych oraz boisk.

- Dzięki tym działaniom, polepszy się jakość infrastruktury wielu gmin, poprawi się estetyka otoczenia i wzrośnie komfort życia mieszkańców – mówi członek zarządu województwa Marek Jońca.

Pomoc otrzymają:
1.    Gmina Oksa na realizację operacji pn. Rewitalizacja stawu w miejscowości Zakrzów w wysokości 116 tys. zł.
2.    Gmina Krasocin na realizację operacji pn. Utworzenie świetlicy wiejskiej w msc. Czostków w wysokości 106,7 tys. zł.
3.    Gmina Małogoszcz na realizację operacji pn. Zagospodarowanie zbiorników wodnych na miejsca rekreacji i wypoczynku w terenach wiejskich Gminy Małogoszcz w wysokości 182,7 tys. zł.

4.    Gmina Wodzisław na realizację operacji pn. Poprawienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Wodzisław w wysokości 56,9 tys. zł.
5.    Gmina Jędrzejów na realizację operacji pn. Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Potoku Wielkim, Gmina Jędrzejów w wysokości 105 tys. zł.

6.    Stowarzyszenie Osiedla-Rynek na realizację operacji pn. Zagospodarowanie Rynku w Sędziszowie w wysokości 213 tys. zł.
7.    Gmina Sobków na realizację operacji pn. Poprawa atrakcyjności w Gminie Sobków poprzez tworzenie miejsc rekreacyjnych i placów zabaw w wysokości 147,8 tys. zł.

8.    Gmina Secemin na realizację operacji pn. Aktywna rekreacja w Seceminie w wysokości 118,8 tys. zł.
9.    Ochotnicza Straż Pożarna w Krasocinie na realizację operacji pn. Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego wiatraka w Krasocinie w wysokości 82 tys. zł.

10.    Gmina Moskorzew na realizację operacji pn. Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego w miejscowości Tarnawa-Góra w wysokości 93 tys. zł.
11.    Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie na realizację operacji pn. Modernizacja ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na zbiorniku wodnym Klekot w wysokości 297,9 tys. zł.

12.    Gmina Nagłowice na realizację operacji pn. Zagospodarowanie przestrzeni integracyjno-wypoczynkowej wraz z modernizacją i wyposażeniem sal rekondycyjno-rekreacyjnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nagłowicach w wysokości 121,9 tys. zł.

13.    Gmina Fałków na realizację operacji pn. Remont zbiornika wodnego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Czermno w wysokości 115 tys. zł.

14.    Stowarzyszenie Pro Bono na realizację operacji pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Sudół, Lasków, Podchojny, Wolica mające na celu poprawę atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej w Gminie Jędrzejów w wysokości 116 tys. zł.

15.    Gmina Słupia Konecka na realizację operacji pn. Rewitalizacja stawów-Radwanów odNova w wysokości 99 tys. zł.
16.    Gmina Ruda Maleniecka na realizację operacji pn. Budowa placu zabaw w miejscowości Lipa w wysokości 98,8 tys. zł.
17.    Gmina Radków na realizację operacji pn. Rewitalizacja działki nr 133/6 w Skociszewach wraz z jej zagospodarowaniem w wysokości 91 tys. zł.
18.    Powiatowe Centrum Kulturalno-Rekreacyjne we Włoszczowie na realizację operacji pn. Doposażenie PCK-R w  sprzęt rekreacyjny i sportowy służący rozwojowi turystyki na terenie powiatu włoszczowskiego oraz promocję zdrowego stylu życia w wysokości 119,8 tys. zł.

19.    Ochotnicza Straż Pożarna w Imielnie na realizację operacji pn. Remont, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania wiaty OSP Imielno na potrzeby świetlicy wiejskiej w wysokości 113 tys. zł.

20.    Fundacja Perspektywy i Rozwój na realizację operacji pn. Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Słupi w wysokości 111,9 tys. zł.

21.    Koło Gospodyń Wiejskich w Wilanowie na realizację operacji pn. Zagospodarowanie terenu z przeznaczeniem na cele kulturalne związane z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich w wysokości 290 tys. zł.
22.    Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu na realizację operacji pn. Modernizacja placu zabaw w Wodzisławiu przy ul. Szkolnej w wysokości 74 tys. zł.

Planowany termin zakończenia realizacji operacji to czerwiec 2023 roku.
Pomoc finansowa w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 obejmuje nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak to miało miejsce w poprzedniej perspektywie finansowej, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE.

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego wdraża tu Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w ramach którego pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej. W imieniu Samorządu Województwa zadania te realizuje Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach – Biuro PROW.
Priorytet 4. wdrażany jest za pomocą instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Realizacja RLKS w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” ma służyć rozwojowi społeczno-gospodarczemu obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Źródło: Urząd Marszałkowski

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •